Dr. Ester Siemerink

lid dagelijks bestuur NVMO-commissie Kwaliteit
lid NVMO-commissie Palliatieve Zorg
internist-oncoloog,
Ziekenhuisgroep Twente, Almelo en Hengelo


Dr. E.J.M. Siemerink (1976) is sinds 2011 als internist-oncoloog werkzaam bij Ziekenhuisgroep Twente (ZGT) in Almelo en Hengelo. De studie geneeskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam rondde ze af in 2008. Bij het Medisch Spectrum Twente in Enschede volgde ze de opleiding tot internist, waarna ze in 2008 in Groningen haar specialisatie oncologie afrondde. In 2011 promoveerde ze aan de Rijksuniversiteit Groningen bij prof. dr. N.H Mulder op onderzoek naar naar de relatie tussen kenmerken van maagcarcinoompatiënten en de uitkomst van de behandeling. Van 2008 tot 2010 was ze bestuurslid van de jNVMO. Van 2010 tot 2015 was ze lid van de redactieraad van het tijdschrift Medische Oncologie. Van 2012 tot 2017 zat ze in de programmacommissie van de Oncologiedagen voor Nederland en Vlaanderen. Tevens is ze sinds 2014 voorzitter van de programmacommissie van het congres San Antonio in het Bos. Sinds 2012 is ze voorzitter van de beleidsoncologiecommissie in ZGT en sinds 2016 in de rol van medisch manager oncologie. Sinds 2016 is ze bestuurslid van de BOOG-werkgroep Gemetastaseerde Ziekte. Sinds november 2018 is ze lid van het dagelijks bestuur van de NVMO-commissie Kwaliteit en lid van de NVMO-commissie Palliatieve Zorg. Sinds 2021 heeft ze zitting in het NABON bestuur. Haar aandachtsgebied binnen de medische oncologie is met name het mammacarcinoom.


> VERKLARING VAN BELANGEN 2018-2019

  • Farmaceutische bedrijven waarvoor studies werden gedaan voor de ontwikkeling van een geneesmiddel: niet van toepassing.
  • Farmaceutische bedrijven waarvoor studies werden geïnitieerd voor de ontwikkeling van een geneesmiddel: niet van toepassing.
  • Farmaceutische bedrijven waarvan persoonlijke research- of studiekosten werd ontvangen: niet van toepassing.
  • Farmaceutische bedrijven waarvan persoonlijke reiskostenvergoeding werd ontvangen: niet van toepassing.
  • Farmaceutische bedrijven waarvan persoonlijk betaling werd ontvangen voor werkzaamheden of adviezen: Roche, Pfizer, Novartis.
  • Bijeenkomsten, georganiseerd door farmaceutische bedrijven, waarop inhoudelijk als spreker werd opgetreden: niet van toepassing.
  • Instituten die door farmaceutische bedrijven betaald geneesmiddelenonderzoek verrichten, waarin een managementfunctie werd bekleed: niet van toepassing.
  • Farmaceutische bedrijven waarbij de levensgezel een functie bekleedt: niet van toepassing.
  • Instituten die door farmaceutische bedrijven betaald geneesmiddelenonderzoek verrichten, waarin de levensgezel een managementfunctie bekleedt: niet van toepassing.