Dr. Franchette van den Berkmortel


voorzitter NVMO-commissie Kwaliteit
lid redactieraad tijdschrift Medische Oncologie
internist-oncoloog, Zuyderland MC, Heerlen en Sittard-Geleen


Dr. F.W.P.J. van den Berkmortel (1964) is als internist-oncoloog werkzaam bij het Zuyderland MC in Heerlen en Sittard-Geleen. Voor ze in 2009 naar Heerlen kwam werkte ze bij het Maastricht UMC+ met detachering in het Algemeen Ziekenhuis Vesalius in Tongeren (België). Daarna was ze werkzaam bij het Elkerliek Ziekenhuis in Helmond, waar zij waarnemend opleider interne geneeskunde en voorzitter van de oncologiecommissie was. Vervolgens startte ze als staflid (lid dagelijks bestuur oncologie) bij het Radboudumc in Nijmegen, met als aandachtsgebieden kwaliteitsprojecten en ketenzorg. Tegenwoordig is ze voorzitter van de oncologiebeleidscommissie Zuyderland en lid van de wetenschapsadviescommissie. Tot november 2018 was ze NVMO-bestuurslid met de (gedeelde) portefeuille palliatieve zorg, richtlijnen en indicatoren. Sinds november 2018 is ze voorzitter van de NVMO-commissie Kwaliteit. Ze was respectievelijk voorzitter en vicevoorzitter van de redactieraad van het tijdschrift Medische Oncologie. Sinds oktober 2019 is ze alleen lid van deze redactieraad.


> VERKLARING VAN BELANGEN 2019-2020

  • Farmaceutische bedrijven waarvoor studies werden gedaan voor de ontwikkeling van een geneesmiddel: Bayer, Bristol-Myers Squibb, Janssen-Cilag, Novartis, Pfizer, Roche.
  • Farmaceutische bedrijven waarvoor studies werden geïnitieerd voor de ontwikkeling van een geneesmiddel: niet van toepassing.
  • Farmaceutische bedrijven waarvan persoonlijke research- of studiekosten werd ontvangen: niet van toepassing.
  • Farmaceutische bedrijven waarvan persoonlijke reiskostenvergoeding werd ontvangen: Boehringer Ingelheim, Jansen-Cilag, Roche.
  • Farmaceutische bedrijven waarvan persoonlijk betaling werd ontvangen voor werkzaamheden of adviezen: Janssen-Cilag.
  • Bijeenkomsten, georganiseerd door farmaceutische bedrijven, waarop inhoudelijk als spreker werd opgetreden: Janssen-Cilag.
  • Instituten die door farmaceutische bedrijven betaald geneesmiddelenonderzoek verrichten, waarin een managementfunctie werd bekleed: niet van toepassing.
  • Farmaceutische bedrijven waarbij de levensgezel een functie bekleedt: niet van toepassing.
  • Instituten die door farmaceutische bedrijven betaald geneesmiddelenonderzoek verrichten, waarin de levensgezel een managementfunctie bekleedt: niet van toepassing.