Dr. Hans Pruijt

lid commissie Kwaliteit
internist-hematoloog en internist-oncoloog,
Jeroen Bosch Ziekenhuis, 's-Hertogenbosch


Dr. J.F.M. Pruijt (1960) studeerde geneeskunde en vervolgens interne geneeskunde aan het Leids Universitair Medisch Centrum. Hierna volgde de vervolgopleiding tot internist-hematoloog in het LUMC. Vervolgens volgde hij de opleiding medische oncologie in het Antoni van Leeuwenhoek. In 2000 promoveerde hij in Leiden op het onderzoek Mechanism(s) of IL-8-Induced hematopoietic stem cell mobilization. Sinds 1999 werkt hij in het Jeroen Bosch Ziekenhuis als internist-hematoloog/-oncoloog. Hier is hij tot april 2021 voorzitter geweest van de oncologiecommissie. Hij is lid geweest van de NVMO-commissie BOM (2004-2013), NIV-commissie Kwaliteit (portefeuille indicatoren) (2004-2011), hoofdredactieraad van het Nederlands Tijdschrift voor Hematologie (2004-heden), adviesraad en plenaire visitatiecommissie van het IKNL (2015-2018), lid van de oncologiecommissie van het oncologisch netwerk EMBRAZE (2014-heden) en lid van de organisatiecommissie van Chicago op Schiermonnikoog (virtual ASCO) (2012-heden). Sinds november 2018 is hij lid van het dagelijks bestuur van de NVMO-commissie Kwaliteit.


> VERKLARING VAN BELANGEN 2018-2019

  • Farmaceutische bedrijven waarvoor studies werden gedaan voor de ontwikkeling van een geneesmiddel: niet primair; altijd als lokale (sub)investigator in fase II- of fase III-studies binnen studiegroepen (HOVON, et cetera).
  • Farmaceutische bedrijven waarvoor studies werden geïnitieerd voor de ontwikkeling van een geneesmiddel: niet van toepassing.
  • Farmaceutische bedrijven waarvan persoonlijke research- of studiekosten werd ontvangen: Roche.
  • Farmaceutische bedrijven waarvan persoonlijke reiskostenvergoeding werd ontvangen: Celgene, Novartis, Roche, Servier.
  • Farmaceutische bedrijven waarvan persoonlijk betaling werd ontvangen voor werkzaamheden of adviezen: Celgene, Novartis, Roche, Servier.
  • Bijeenkomsten, georganiseerd door farmaceutische bedrijven, waarop inhoudelijk als spreker werd opgetreden: niet van toepassing.
  • Instituten die door farmaceutische bedrijven betaald geneesmiddelenonderzoek verrichten, waarin een managementfunctie werd bekleed: niet van toepassing.
  • Farmaceutische bedrijven waarbij de levensgezel een functie bekleedt: niet van toepassing.
  • Instituten die door farmaceutische bedrijven betaald geneesmiddelenonderzoek verrichten, waarin de levensgezel een managementfunctie bekleedt: niet van toepassing.