Prof. dr. Miriam Koopman


buitengewoon lid NVMO-commissie Kwaliteit
hoogleraar Medische oncologie, in het bijzonder colorectale oncologie
internist-oncoloog, UMC Utrecht


Prof. dr. M. Koopman (1975) studeerde geneeskunde en promoveerde aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Sinds 2010 werkt ze als internist-oncoloog in het UMC Utrecht, waar ze onderzoek en patiëntenzorg combineert. In 2017 werd ze aan de Universiteit Utrecht benoemd tot hoogleraar Medische oncologie, in het bijzonder colorectale oncologie. Ze was betrokken bij verschillende CAIRO-studies naar gemetastaseerd colorectaal carcinoom waarvan de resultaten zijn opgenomen in (inter)nationale richtlijnen. Tevens is ze vicevoorzitter van de Dutch Colorectal Cancer Group (DCCG), voorzitter van de recent geïnitieerde ESMO-werkgroep Real World Data en een van de initiatiefnemers van de Prospectieve Landelijke CRC-cohortstudie (PLCRC). In deze studie wordt toestemming gevraagd aan patiënten met alle stadia van darmkanker om hun gegevens, weefsel, bloed en vragenlijsten te gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek met als doel om zowel de tijd als kwaliteit van leven verder te verbeteren. Oftewel: integratie van zorg en onderzoek, en leren van iedere patiënt om de uitkomst voor een volgende patiënt nog verder te kunnen verbeteren. Vanuit deze expertise is zij betrokken bij een veelheid aan projecten, waaronder Uitkomst Gerichte Zorg Darmkanker (VWS/FMS) en usecase darmkanker van het Regie op Registers-project ZiNNL (RoR DGM).


> VERKLARING VAN BELANGEN 2018-2019

  • Farmaceutische bedrijven waarvoor studies werden gedaan voor de ontwikkeling van een geneesmiddel: Bayer, Bristol Myers Squibb, Merck, Personal Genome Diagnostics (PGDx), Pierre Fabre, Roche, Sirtex, Servier.
  • Farmaceutische bedrijven waarvoor studies werden geïnitieerd voor de ontwikkeling van een geneesmiddel: niet van toepassing.
  • Farmaceutische bedrijven waarvan persoonlijke research- of studiekosten werd ontvangen: niet van toepassing.
  • Farmaceutische bedrijven waarvan persoonlijke reiskostenvergoeding werd ontvangen: niet van toepassing.
  • Farmaceutische bedrijven waarvan persoonlijk betaling werd ontvangen voor werkzaamheden of adviezen: Merck-Serono, Nordic Farma, Pierre Fabre, Servier.
  • Bijeenkomsten, georganiseerd door farmaceutische bedrijven, waarop inhoudelijk als spreker werd opgetreden: niet van toepassing.
  • Instituten die door farmaceutische bedrijven betaald geneesmiddelenonderzoek verrichten, waarin een managementfunctie werd bekleed: niet van toepassing.
  • Farmaceutische bedrijven waarbij de levensgezel een functie bekleedt: niet van toepassing.
  • Instituten die door farmaceutische bedrijven betaald geneesmiddelenonderzoek verrichten, waarin de levensgezel een managementfunctie bekleedt: niet van toepassing.