Prof. dr. Miriam Koopman


lid NVMO-commissie Kwaliteit
hoogleraar Medische oncologie, in het bijzonder colorectale oncologie
internist-oncoloog, UMC Utrecht


Prof. dr. M. Koopman (1975) studeerde geneeskunde en promoveerde aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Sinds 2010 werkt ze als internist-oncoloog in het UMC Utrecht, waar ze onderzoek en patiëntenzorg combineert. In 2017 werd ze aan de Universiteit Utrecht benoemd tot hoogleraar Medische oncologie, in het bijzonder colorectale oncologie. Ze was betrokken bij verschillende CAIRO-studies naar gemetastaseerd colorectaal carcinoom waarvan de resultaten zijn opgenomen in (inter)nationale richtlijnen. Tevens is ze vicevoorzitter van de Dutch Colorectal Cancer Group (DCCG), voorzitter van de recent geïnitieerde ESMO-werkgroep Real World Data en een van de initiatiefnemers van de Prospectieve Landelijke CRC-cohortstudie (PLCRC). In deze studie wordt toestemming gevraagd aan patiënten met alle stadia van darmkanker om hun gegevens, weefsel, bloed en vragenlijsten te gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek met als doel om zowel de tijd als kwaliteit van leven verder te verbeteren. Oftewel: integratie van zorg en onderzoek, en leren van iedere patiënt om de uitkomst voor een volgende patiënt nog verder te kunnen verbeteren. Vanuit deze expertise is zij betrokken bij een veelheid aan projecten, waaronder Uitkomst Gerichte Zorg Darmkanker (VWS/FMS) en usecase darmkanker van het Regie op Registers-project ZiNNL (RoR DGM). Sinds juni 2024 is ze lid van de commissie Kwaliteit van de NVMO.


> VERKLARING VAN BELANGEN

It seems they have changed the format of the result. Contact BPM Medica.