Dr. Berber Piet


lid NVMO-commissie OOM namens NVALT
longarts, Radboudumc


Dr. B. Piet (1980) werkt sinds 2018 als longarts met aandachtsgebied thoracale oncologie in het Radboudumc in Nijmegen. Ze studeerde geneeskunde aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Tijdens haar eerste baan als anios interne geneeskunde in het BovenIJ ziekenhuis in Amsterdam ontstond haar passie voor de longgeneeskunde. Bij de experimentele immunologie in het AMC promoveerde ze op het proefschrift Lymphocytes in the frontline: local human T cells facing the challenges of the lung environment, waarna zij postdoctoraal onderzoek verrichtte bij Sanquin. Hierna volgde ze haar opleiding tot longarts in het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis in Amsterdam, die werd onderbroken door een uitstapje naar het UMC Groningen voor het aandachtsgebied longtransplantatie. Vanwege haar interesse in de immunologie koos ze na haar specialisatie voor het aandachtsgebied thoracale oncologie, wat haar de mogelijkheid geeft betrokken te zijn bij basaal en translationeel immunologisch onderzoek in het Radboudumc. Ze is verantwoordelijk voor een groot deel van de klinische studies bij de thoracale oncologie en begeleidt in het Radboudumc alle patiënten die bij de longgeneeskunde in studieverband voor advanced stage niet-kleincellig longcarcinoom worden behandeld. Ze is lid van de NVALT-commissie beroepsbelangen en neemt namens NVALT deel aan de werkgroep voor richtlijn over genetische tumordiagnostiek. Sinds augustus 2021 is ze lid van de NVMO-commissie OOM.


> VERKLARING VAN BELANGEN 2019-2020

  • Farmaceutische bedrijven waarvoor studies werden gedaan voor de ontwikkeling van een geneesmiddel: de afdeling Longoncologie van het Radboudumc werkt mee aan fase III-studies van Amgen, AstraZeneca, Bristol-Myers Squibb, Janssen, Miratie en Takeda.
  • Farmaceutische bedrijven waarvan persoonlijke research- of studiekosten werd ontvangen: niet van toepassing.
  • Farmaceutische bedrijven waarvan persoonlijke reiskostenvergoeding werd ontvangen: Roche.
  • Farmaceutische bedrijven waarvan persoonlijk betaling werd ontvangen voor werkzaamheden of adviezen: Bristol-Myers Squibb, Janssen, Pfizer, Takeda (alle vergoedingen zijn naar afdeling Longoncologie van Radboudumc gegaan).
  • Bijeenkomsten, georganiseerd door farmaceutische bedrijven, waarop inhoudelijk als spreker werd opgetreden: AstraZeneca, Janssen, Pfizer.
  • Instituten die door farmaceutische bedrijven betaald geneesmiddelenonderzoek verrichten, waarin een managementfunctie werd bekleed: niet van toepassing.
  • Farmaceutische bedrijven waarbij de levensgezel een functie bekleedt: niet van toepassing.
  • Instituten die door farmaceutische bedrijven betaald geneesmiddelenonderzoek verrichten, waarin de levensgezel een managementfunctie bekleedt: niet van toepassing.