Dr. Ferry Eskens


voorzitter NVMO-commissie OOM
lid NVMO-commissie DAP
internist-oncoloog, Erasmus MC Kanker Instituut, Rotterdam


Dr. F.A.L.M. Eskens (1962) deed de opleiding interne geneeskunde in Nijmegen en volgde tussen 1997 en 1999 de vervolgopleiding medische oncologie aan het Erasmus MC in Rotterdam. Sinds 1999 werkt hij daar als internist-oncoloog. Hij is gespecialiseerd in gastro-intestinale oncologie en neuro-endocriene tumoren en is lid van de sectie Translationele Farmacologie. Hij coördineert diverse nationale en internationale fase I-studies. Tevens is hij onderwijscoördinator oncologie in het Erasmus MC en was hij 8 jaar lid van de medisch-ethische toetsingscommissie van het Erasmus MC. Tussen 2011 en 2019 was hij achtereenvolgens lid, secretaris en voorzitter van de NVMO-commissie BOM en lid van het NVMO-bestuur. Momenteel is hij voorzitter van de NVMO-commissie OOM en lid van de NVMO-commissie BOM 2.0. Hij is voormalig redactielid en voorzitter van de redactieraad van het tijdschrift Medische Oncologie. Hij bekleedt vanaf 2013 diverse functies bij Zorginstituut Nederland (ZINL): hij is lid van de Ronde Tafel, voorzitter van de Werkgroep Horizonscan Geneesmiddelen en sinds 1 augustus 2021 voorzitter van de Commissie Geneesmiddelen van de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR-CG). Sinds 15 november 2019 is hij erelid van de NVMO. Sinds februari 2021 maakt hij deel uit van de NVMO-commissie Drug Access Protocol (DAP) en tevens is hij voorzitter van de NVMO-commissie Offlabel-indicatiestelling Oncologische Middelen (OOM).


> VERKLARING VAN BELANGEN 2019-2020

  • Farmaceutische bedrijven waarvoor studies werden gedaan voor de ontwikkeling van een geneesmiddel: Abbott, Amgen, AstraZeneca, AVEO Pharmaceuticals, Bayer, Boehringer Ingelheim, Blueprint, Cantargia, Celgene, Chroma, Cristal Therapeutics, CytomX Therapeutics, Eli Lilly, Enzon Pharmaceuticals, Imclone, GSK, Modra Pharmaceuticals, Novartis, Pfizer, Sanofi, Synthon.
  • Farmaceutische bedrijven waarvoor studies werden geïnitieerd voor de ontwikkeling van een geneesmiddel: niet van toepassing.
  • Farmaceutische bedrijven waarvan persoonlijke research- of studiekosten werd ontvangen: niet van toepassing.
  • Farmaceutische bedrijven waarvan persoonlijke reiskostenvergoeding werd ontvangen: Daiichi Sankyo, Ipsen, Pfizer, Roche.
  • Farmaceutische bedrijven waarvan persoonlijk betaling werd ontvangen voor werkzaamheden of adviezen: Daiichi Sankyo, Ipsen, Merck, Novartis, Pfizer, Servier.
  • Bijeenkomsten, georganiseerd door farmaceutische bedrijven, waarop inhoudelijk als spreker werd opgetreden: Bayer, Pfizer, Servier.
  • Instituten die door farmaceutische bedrijven betaald geneesmiddelenonderzoek verrichten, waarin een managementfunctie werd bekleed: niet van toepassing.
  • Farmaceutische bedrijven waarbij de levensgezel een functie bekleedt: niet van toepassing.
  • Instituten die door farmaceutische bedrijven betaald geneesmiddelenonderzoek verrichten, waarin de levensgezel een managementfunctie bekleedt: niet van toepassing.