Dr. Lot Devriese


lid NVMO-commissie OOM
Internist-oncoloog, UMC Utrecht


Dr. L.A. Devriese (1977) is sinds 2016 als internist-oncoloog werkzaam in het UMC Utrecht. In dezelfde stad studeerde zij medische biologie en geneeskunde. Na afronding van deze studies startte ze in het Meander MC in Amersfoort met de opleiding tot internist. Ze onderbrak deze opleiding voor promotieonderzoek naar farmacologie van nieuwe antikankermiddelen, dat ze uitvoerde in het Antoni van Leeuwenhoek en Nederlands Kanker Instituut in Amsterdam. In 2011 verdedigde ze haar proefschrift succesvol aan de Universiteit Utrecht. Daarna vervolgde en voltooide ze de opleiding tot internist-oncoloog in het UMC Utrecht. Aansluitend werkte ze in het Meander MC als internist-oncoloog waarna ze in 2016 terugkeerde naar het UMC Utrecht. Haar aandachtsgebieden zijn hoofd-halsoncologie en vroegklinische studies. Ze is onder andere bestuurslid van de Utrechtse Werkgroep Hoofd-Hals Tumoren (UWHHT), lid van de Nederlandse Werkgroep Hoofd-Hals Tumoren (NWHHT) en sinds augustus 2021 lid van de NVMO-commissie OOM


> VERKLARING VAN BELANGEN 2019-2020

  • Farmaceutische bedrijven waarvoor studies werden gedaan voor de ontwikkeling van een geneesmiddel: > 10 vanuit functie bij unit voor vroegklinische onderzoek (niet op persoonlijke basis).
  • Farmaceutische bedrijven waarvan persoonlijke research- of studiekosten werd ontvangen: niet van toepassing.
  • Farmaceutische bedrijven waarvan persoonlijke reiskostenvergoeding werd ontvangen: niet van toepassing.
  • Farmaceutische bedrijven waarvan persoonlijk betaling werd ontvangen voor werkzaamheden of adviezen: niet van toepassing.
  • Bijeenkomsten, georganiseerd door farmaceutische bedrijven, waarop inhoudelijk als spreker werd opgetreden: Bristol-Myers Squibb, MSD, Merck.
  • Instituten die door farmaceutische bedrijven betaald geneesmiddelenonderzoek verrichten, waarin een managementfunctie werd bekleed: niet van toepassing.
  • Farmaceutische bedrijven waarbij de levensgezel een functie bekleedt: niet van toepassing.
  • Instituten die door farmaceutische bedrijven betaald geneesmiddelenonderzoek verrichten, waarin de levensgezel een managementfunctie bekleedt: niet van toepassing.