Dr. Metin Tascilar

voorzitter NVMO-commissie OOM
internist-oncoloog, Isala, Zwolle


Dr. M. Tascilar (1972) is sinds 2008 als internist-oncoloog werkzaam bij Isala in Zwolle. Hij promoveerde in 2002 op het proefschrift Clinical significance of molecular markers in pancreatic cancer. Zijn promotieonderzoek verrichte hij in het AMC in Amsterdam en de Johns Hopkins University in Baltimore. In 2006 is hij geregistreerd als internist en in 2008 volgde de registratie medische oncologie. Zijn aandachtsgebieden zijn uro-oncologische tumoren en mammacarcinoom. Van 2011 tot 2013 was hij bestuurslid van de Coöperatie Medisch Specialisten Isala en in die periode tevens waarnemend opleider. In 2016 en 2017 was hij lid van de Stuurgroep Add-on Middelen in Isala. Tegenwoordig is hij lid van de Farmacotherapiecommissie in Isala en en sinds november 2018 voorzitter NVMO-commissie Offlabel-indicatiestelling Oncologische Middelen (OOM).


> VERKLARING VAN BELANGEN 2017-2018

  • Farmaceutische bedrijven waarvoor studies werden gedaan voor de ontwikkeling van een geneesmiddel: niet van toepassing.
  • Farmaceutische bedrijven waarvoor studies werden geïnitieerd voor de ontwikkeling van een geneesmiddel: niet van toepassing.
  • Farmaceutische bedrijven waarvan persoonlijke research- of studiekosten werd ontvangen: Novartis.
  • Farmaceutische bedrijven waarvan persoonlijke reiskostenvergoeding werd ontvangen: niet van toepassing.
  • Farmaceutische bedrijven waarvan persoonlijk betaling werd ontvangen voor werkzaamheden of adviezen: Bristol-Myers Squibb, Ipsen, Roche.
  • Bijeenkomsten, georganiseerd door farmaceutische bedrijven, waarop inhoudelijk als spreker werd opgetreden: niet van toepassing.
  • Instituten die door farmaceutische bedrijven betaald geneesmiddelenonderzoek verrichten, waarin een managementfunctie werd bekleed: niet van toepassing.
  • Farmaceutische bedrijven waarbij de levensgezel een functie bekleedt: niet van toepassing.
  • Instituten die door farmaceutische bedrijven betaald geneesmiddelenonderzoek verrichten, waarin de levensgezel een managementfunctie bekleedt: niet van toepassing.