Dr. Alexander de Graeff

lid NVMO-commissie Palliatieve Zorg
internist-oncoloog, UMC Utrecht


Dr. A. de Graeff (1954) is internist-oncoloog bij de afdeling Medische Oncologie van het UMC Utrecht en hospice-arts bij Academisch Hospice Demeter in De Bilt. Hij is consulent van het Consultatieteam voor Ondersteunende en Palliatieve Zorg van het UMC Utrecht en van het Palliatieve Team Midden Nederland. Hij is ook betrokken bij landelijke richtlijnen en nascholingen op het gebied van palliatieve zorg. Sinds 1999 maakt hij deel uit van de NVMO-commissie Palliatieve Zorg.


> VERKLARING VAN BELANGEN 2017-2018

  • Farmaceutische bedrijven waarvoor studies werden gedaan voor de ontwikkeling van een geneesmiddel: niet van toepassing.
  • Farmaceutische bedrijven waarvoor studies werden ge├»nitieerd voor de ontwikkeling van een geneesmiddel: niet van toepassing.
  • Farmaceutische bedrijven waarvan persoonlijke research- of studiekosten werd ontvangen: niet van toepassing.
  • Farmaceutische bedrijven waarvan persoonlijke reiskostenvergoeding werd ontvangen: niet van toepassing.
  • Farmaceutische bedrijven waarvan persoonlijk betaling werd ontvangen voor werkzaamheden of adviezen: niet van toepassing.
  • Bijeenkomsten, georganiseerd door farmaceutische bedrijven, waarop inhoudelijk als spreker werd opgetreden: niet van toepassing.
  • Instituten die door farmaceutische bedrijven betaald geneesmiddelenonderzoek verrichten, waarin een managementfunctie werd bekleed: niet van toepassing.
  • Farmaceutische bedrijven waarbij de levensgezel een functie bekleedt: niet van toepassing.
  • Instituten die door farmaceutische bedrijven betaald geneesmiddelenonderzoek verrichten, waarin de levensgezel een managementfunctie bekleedt: niet van toepassing.