Fabienne Warmerdam

voorzitter NVMO-commissie Palliatieve Zorg
internist-oncoloog, Zuyderland MC, Geleen en Heerlen


F.A.R.M. Warmerdam (1972) studeerde geneeskunde in Utrecht, waarna zij zich in 2009 in het Onze Lieve Vrouw Gasthuis, AMC en Antoni van Leeuwenhoek in Amsterdam specialiseerde tot internist-oncoloog. Sinds 2009 werkt ze in het Zuyderland Medisch Centrum, waar zij tevens consulent is in het Transmuraal Ondersteunend Palliatie Advies Team (Topat). Sinds november 2018 is ze voorzitter van de NVMO-commissie Palliatieve Zorg.


> VERKLARING VAN BELANGEN 2018-2019

  • Farmaceutische bedrijven waarvoor studies werden gedaan voor de ontwikkeling van een geneesmiddel: niet van toepassing.
  • Farmaceutische bedrijven waarvoor studies werden ge├»nitieerd voor de ontwikkeling van een geneesmiddel: niet van toepassing.
  • Farmaceutische bedrijven waarvan persoonlijke research- of studiekosten werd ontvangen: niet van toepassing.
  • Farmaceutische bedrijven waarvan persoonlijke reiskostenvergoeding werd ontvangen: Pfizer.
  • Farmaceutische bedrijven waarvan persoonlijk betaling werd ontvangen voor werkzaamheden of adviezen: niet van toepassing.
  • Bijeenkomsten, georganiseerd door farmaceutische bedrijven, waarop inhoudelijk als spreker werd opgetreden: niet van toepassing.
  • Instituten die door farmaceutische bedrijven betaald geneesmiddelenonderzoek verrichten, waarin een managementfunctie werd bekleed: niet van toepassing.
  • Farmaceutische bedrijven waarbij de levensgezel een functie bekleedt: niet van toepassing.
  • Instituten die door farmaceutische bedrijven betaald geneesmiddelenonderzoek verrichten, waarin de levensgezel een managementfunctie bekleedt: niet van toepassing.