Prof. dr. Karin van der Rijt

lid NVMO-commissie Palliatieve Zorg
internist-oncoloog, Erasmus MC Kanker Instituut, Rotterdam
hoogleraar Palliatieve oncologische zorg en voorzitter Palliactief


Prof. dr. C.C.D. van der Rijt (1960) is hoogleraar Palliatieve oncologische zorg en internist-oncoloog bij het Erasmus MC Kanker Instituut in Rotterdam. Ze is voorzitter van Palliactief, de landelijke multidisciplinaire beroepsvereniging voor palliatieve zorg, en lid van de raad van toezicht van Roparun. Sinds november 2018 maakt ze deel uit van de NVMO-commissie Palliatieve Zorg.


> VERKLARING VAN BELANGEN 2018-2019

  • Farmaceutische bedrijven waarvoor studies werden gedaan voor de ontwikkeling van een geneesmiddel: niet van toepassing.
  • Farmaceutische bedrijven waarvoor studies werden ge├»nitieerd voor de ontwikkeling van een geneesmiddel: niet van toepassing.
  • Farmaceutische bedrijven waarvan persoonlijke research- of studiekosten werd ontvangen: Kyowa Kirin.
  • Farmaceutische bedrijven waarvan persoonlijke reiskostenvergoeding werd ontvangen: niet van toepassing.
  • Farmaceutische bedrijven waarvan persoonlijk betaling werd ontvangen voor werkzaamheden of adviezen: Kyowa Kirin.
  • Bijeenkomsten, georganiseerd door farmaceutische bedrijven, waarop inhoudelijk als spreker werd opgetreden: door Kyowa Kirin georganiseerd satellietsymposium tijdens de Oncologiedagen 2018 van V&VN en door Kyowa Kirin georganiseerd satellietsymposium tijdens EAPC 2018.
  • Instituten die door farmaceutische bedrijven betaald geneesmiddelenonderzoek verrichten, waarin een managementfunctie werd bekleed: niet van toepassing.
  • Farmaceutische bedrijven waarbij de levensgezel een functie bekleedt: niet van toepassing.
  • Instituten die door farmaceutische bedrijven betaald geneesmiddelenonderzoek verrichten, waarin de levensgezel een managementfunctie bekleedt: niet van toepassing.