Dr. Derk Jan de Groot


vicevoorzitter redactieraad tijdschrift Medische Oncologie
internist-oncoloog, UMC Groningen


Dr. D.J.A. de Groot (1976) is sinds 2013 als internist-oncoloog werkzaam in het UMC Groningen. Hij studeerde in 1999 af als medisch bioloog in Groningen en promoveerde in 2006 op onderzoek naar apoptose-inductie bij solide tumoren. Momenteel heeft hij als aandachtsgebieden gastro-intestinale oncologie en neuro-endocriene tumoren. Zijn onderzoek richt zich voornamelijk op fase I- en fase II-geneesmiddelenonderzoek in combinatie met moleculaire beeldvorming. Sinds 2015 is hij lid van de redactieraad van het tijdschrift Medische Oncologie en sinds oktober 2019 is hij vicevoorzitter van deze redactieraad.


> VERKLARING VAN BELANGEN 2018-2019

  • Farmaceutische bedrijven waarvoor studies werden gedaan voor de ontwikkeling van een geneesmiddel: Abbvie, Amgen, Bayer, Cytomx, Ipsen.
  • Farmaceutische bedrijven waarvoor studies werden ge├»nitieerd voor de ontwikkeling van een geneesmiddel: niet van toepassing.
  • Farmaceutische bedrijven waarvan persoonlijke research- of studiekosten werd ontvangen: niet van toepassing.
  • Farmaceutische bedrijven waarvan persoonlijke reiskostenvergoeding werd ontvangen: niet van toepassing.
  • Farmaceutische bedrijven waarvan persoonlijk betaling werd ontvangen voor werkzaamheden of adviezen: niet van toepassing.
  • Bijeenkomsten, georganiseerd door farmaceutische bedrijven, waarop inhoudelijk als spreker werd opgetreden: niet van toepassing.
  • Instituten die door farmaceutische bedrijven betaald geneesmiddelenonderzoek verrichten, waarin een managementfunctie werd bekleed: niet van toepassing.
  • Farmaceutische bedrijven waarbij de levensgezel een functie bekleedt: niet van toepassing.
  • Instituten die door farmaceutische bedrijven betaald geneesmiddelenonderzoek verrichten, waarin de levensgezel een managementfunctie bekleedt: niet van toepassing.