G-Standaard biedt actueel overzicht van vergoede medicatie

Zorgverzekeraars Nederland biedt maandelijks een actueel overzicht van vergoede geregistreerde indicaties en offlabel-indicaties van add-on-geneesmiddelen en stollingsfactoren zoals deze in de G-Standaard zijn opgenomen.

Zorgverzekeraars Nederland heeft de kennis en informatie van het veld nodig om te kunnen vaststellen of een offlabel-indicatie naar de stand der wetenschap en praktijk is en of de betreffende indicatie dus kan worden vergoed. De NVMO-commissie Offlabel-indicatiestelling Oncologische Middelen (OOM) heeft een liaisonfunctie tussen de NVMO en Zorgverzekeraars Nederland wat betreft te declareren indicatiecodes voor add-onmedicatie (geregistreerd en offlabel) in de oncologie.

Het actuele overzicht van de G-Standaard staat op de website van Zorgverzekeraars Nederland.
Meer algemene informatie over de G-Standaard staat op de website van Z-index.

NVMO-leden met vragen over offlabel-indicaties kunnen contact opnemen met de NVMO-commissie OOM via cieoom@nvmo.org.