Ontwikkelingen IZA voor oncologie

Zoals eerder toegezegd wil het NVMO-bestuur u op de hoogte houden van de ontwikkelingen ter attentie van het oncologiedeel van het Integraal Zorgakkoord (IZA). Tijdens de algemene ledenvergadering in november is hier ook aandacht aan besteed.

Belangrijke punten uit het IZA voor de oncologie zijn: concentratie en spreiding van oncologie en netwerkzorg. Hiervoor wordt door het Zorginstituut een ronde tafel ingericht met relevante stakeholders. De concentratie van zorg die in het IZA wordt besproken gebeurt in twee achtereenvolgende tranches van indicaties. De eerste tranche kan worden gezien als pilot.

Het SONCOS-platformbestuur wil proactief zijn aan deze ronde tafel. Dat is de reden dat het SONCOS-platformbestuur tijdens de beleidsmiddag heeft gewerkt aan een voorstel van onderwerpen voor de eerste tranche die aan de ronde tafel wordt besproken. Het SONCOS-platformbestuur vindt het essentieel om in deze pilot te starten met een beperkt aantal zorgactiviteiten, zodat de complexe discussie over concentratie en spreiding zorgvuldig verloopt en alle gevolgen overzichtelijk in beeld worden gebracht.

Mix van tumorsoorten

In dit voorstel heeft het SONCOS-platformbestuur getracht om een goede mix van tumorsoorten te kiezen, zodat de eerste tranche van de ronde tafel inzicht geeft in de effecten van concentratie op verschillende punten en vanuit alle betrokken disciplines. Verschillende tumorsoorten zijn hiervoor beoordeeld op een aantal criteria, namelijk: de betrokken disciplines, de huidige mate van concentratie, de effecten van de concentratie tot een streefnorm 50 en 100, de 5-jaarsoverleving in Nederland in vergelijking met Europa, het huidige aantal instellingen en het aantal patiënten (percentage van totale incidentie). Daarnaast is het SONCOS-platformbestuur van mening dat het goed is om in de eerste set te starten met een beperkt aantal tumorsoorten, omdat de impact van concentratie en spreiding van deze tumorsoorten al groot zal zijn.

Het SONCOS-platform bestuur heeft hierbij voor de volgende tumorsoorten gekozen:

  •     Hoofd-halstumoren
  •     Longtumoren
  •     Pancreastumoren
  •     Nierceltumoren
  •     Cervixtumoren

Kwartiermaker

Het Zorginstituut heeft inmiddels een kwartiermaker aangesteld: prof. dr. Hans Nijman. Nijman is gynaecoloog-oncoloog in het UMCG en tevens landelijk projectleider van het programma ‘Naar regionale oncologienetwerken’. Hij zal van december 2022 tot en met februari 2023 een plan van aanpak opstellen voor de ronde tafel.

Gezocht: secretaresse voor NVvO

De Nederlandse Vereniging voor Oncologie (NVvO) zoekt voor haar secretariaat een freelance parttime secretaresse.

De secretaresse is verantwoordelijk voor de logistieke en administratieve ondersteuning en uitvoering van NVvO-activiteiten. De functie vereist een grote zelfstandigheid, actieve inbreng en uitmuntende communicatieve vaardigheden.

Verdere vereisten voor de functie zijn minstens een hbo-werk- en denkniveau (medische sectoren) en ervaring bij een (medisch) secretariaat of in een vergelijkbare functie (congresorganisatie, bestuursondersteuning). Honorering geschiedt op uurbasis als zzp'er.

Meer informatie is te verkrijgen bij NVvO-secretaris prof. dr. Lukas Stalpers (tel. 020 - 566 42 31) of NVvO-voorzitter prof. dr. Gertjan Fleuren (tel. 06 - 39 35 65 56). Sollicitatiebrieven dienen te worden gemaild naar secretariaat@nvvoncologie.nl. De sluitingsdatum is 1 augustus 2020.