Overzicht van toppublicaties

De website van Medische Oncologie biedt een actueel overzicht van belangrijke wetenschappelijke toppublicaties.

Het overzicht is ontwikkeld naar aanleiding van het lezersonderzoek van Medische Oncologie waaruit bleek dat veel internist-oncologen vanwege de grote hoeveelheid wetenschappelijke publicaties behoefte hebben aan een dergelijk overzicht.

De toppublicaties op het gebied van colorectaal carcinoom, longcarcinoom, mammacarcinoom, melanoom en prostaatcarcinoom worden ieder kwartaal geselecteerd door respectievelijk DCCG, NVALT, BOOG, WIN-O en DUOS.

lees verder