Versterking gezocht voor webredactie

De NVMO zoekt momenteel naar enthousiaste collega’s die de webredactie willen versterken.

Vanwege het verstrijken van de statutair vastgelegde maximale zittingstermijn zullen enkele leden van de redactieraad van de NVMO-website in de komende periode aftreden.

Geïnteresseerde NVMO-leden kunnen voor meer informatie vrijblijvend contact opnemen met dr. Sjoerd Hovenga (Ziekenhuis Nij Smellinghe Drachten), voorzitter van de webredactie en NVMO-bestuurslid, via s.hovenga@nijsmellinghe.nl. Ook assistenten in opleiding voor het aandachtsgebied medische oncologie kunnen zich aanmelden. Uitgangspunt bij de samenstelling van de webredactie is een evenredige vertegenwoordiging naar geografie en werksituatie.

De webredactie zet zich in voor de redactionele invulling van de NVMO-website, waaronder de ontwikkeling van webinars, webcasts, e-learning en andere online vakinformatie. De webredactie vergadert vier keer per jaar: drie keer per jaar via Skype en één keer op locatie in Utrecht. De huidige webredactie wordt gevormd door internist-oncologen

  • dr. ing. Sjoerd Hovenga, Ziekenhuis Nij Smellinghe, Drachten (voorzitter webredactieraad en NVMO-bestuurslid)
  • Marieke Berends, Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis, Nijmegen
  • Helgi Helgason, Haaglanden Medisch Centrum, Den Haag
  • dr. Filip De Vos, UMC Utrecht

Technische en redactionele ondersteuning wordt verzorgd vanuit uitgeverij BPM Medica.

Aanmelding is mogelijk tot uiterlijk woensdag 28 februari 2018.