Teleurstelling over besluit MammaPrint van ZINL

Artsen en patiënten zijn teleurgesteld over het besluit van ZINL om de MammaPrint niet op te nemen in het basispakket.

Patiënten met een vroeg stadium van hormoongevoelig mammacarcinoom en hun artsen missen hierdoor een waardevol instrument om de noodzaak voor aanvullende chemotherapie na een operatie te bepalen.

De Nederlandse Vereniging voor Pathologie (NVVP), Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie (NVRO), Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK), Borstkankervereniging Nederland (BVN), Nederlandse Vereniging voor Chirurgische Oncologie (NVCO) en Nederlandse Vereniging voor Medische Oncologie (NVMO) hebben hierover een gezamenlijk persbericht opgesteld. Daarin onderbouwen ze hun standpunt om de MammaPrint wel op te nemen in het basispakket.

 Onnodige chemotherapie bij borstkanker door negatief besluit Zorginstituut over MammaPrint. Gezamenlijk persbericht NVVP, NVRO, NFK, BVN NVCO en NVMO d.d. 28 september 2018

MammaPrint® niet in basispakket. Nieuwsbericht Zorginstituut Nederland d.d. 28 september 2018