Kennishiaten in de medische oncologie

De NVMO roept haar leden op om voor een update van de NIV Kennisagenda kennishiaten in de medische oncologie aan te leveren.

Voor een complete inventarisatie is input vanuit alle deelgebieden van de interne geneeskunde nodig. Het aanleveren van kennishiaten kan tot 1 oktober 2021 via een speciale NIV-pagina.

NIV Kennisagenda

In 2017 is de eerste NIV Kennisagenda opgeleverd. Daarin staan onderwerpen waar binnen de interne geneeskunde onvoldoende wetenschappelijke onderbouwing (kennishiaten) voor bestaan en daardoor onderzoek behoeven. De kennisagenda biedt een structuur voor het indienen van onderzoeksvoorstellen, wat de kans vergroot op subsidiegelden van bijvoorbeeld ZonMw. Uiteindelijk versterkt dit de wetenschappelijke basis binnen de interne geneeskunde.

Update kennisagenda

Om de huidige kennisagenda actueel en relevant te houden, is het NIV Platform Wetenschap recent gestart met het SKMS-project Update NIV Kennisagenda. De eerste stap binnen dit project is een inventarisatie van kennishiaten die actueel zijn bij het handelen in de dagelijkse praktijk en kunnen leiden tot (ongewenste) praktijkvariatie of die worden geconstateerd bij het maken van richtlijnen. In een recente NIV-nieuwsbrief is het verzoek aan alle NIV-leden gedaan om kennishiaten hiervoor aan te leveren.

Vragen of meer informatie

Bij vragen of voor meer informatie kunnen NVMO-leden contact opnemen met de gemandateerde die vanuit de NVMO aan het NIV Platform Wetenschap deelneemt of met NIV-beleidsadviseur Eveline Stevens via tel. 030 899 06 68 of stevens@internisten.nl.