Hormoon­gevoelig mamma­carcinoom

naar e-learning

In deze e-learning buigt een expertpanel, onder leiding van Inge Diepman, zich over diverse praktijkgerelateerde casuïstiek met betrekking tot het hormoongevoelig mammacarcinoom.

Onderwerpen

  • Verlengde adjuvante hormonale therapie: wanneer inzetten?
  • Management van bijwerkingen van endocriene therapie: wat hebben we te bieden?
  • Issues rond anti-hormonale therapie bij premenopauzale patiënten.

Expertpanel

  • Dr. Maaike de Boer, internist-oncoloog, Maastricht UMC+
  • Dr. Vincent Dezentjé, internist-oncoloog, Antoni van Leeuwenhoek, Amsterdam
  • Prof. dr. Elsken van der Wall, internist-oncoloog, UMC Utrecht

Doelgroep

Internist-oncologen en verpleegkundig specialisten.

Accreditatie

Meer informatie over accreditatiestatus van deze nascholing staat op de website van MEDtalks.

Sponsors

Deze nascholing is inhoudelijk onafhankelijk tot stand gekomen en wordt financieel mogelijk gemaakt door Novartis, Pfizer en Roche.

NVMO en MEDtalks

Drieluik Mammacarcinoom 2018 valt onder de samenwerkingsovereenkomst tussen NVMO en MEDtalks.