Hormoon­gevoelig mamma­carcinoom

naar e-learning

In dit nascholingsprogramma onder leiding van presentatrice Inge Diepman worden geselecteerde vraagstukken aan de hand van casuïstiek en recente wetenschappelijke data door specialisten uit de Nederlandse klinische oncologie onder de loep genomen.

Onderwerpen

  • Behandeling van lobulair mammacarcinoom
  • Inzetten van capecitabine bij hormoongevoelig mammacarcinoom
  • Gebruik van bisfosfonaten
  • Managen van toxiciteit bij endocriene behandeling
  • Gelijktijdig gebruik van supplementen of kruiden bij endocriene behandeling

Expertpanel

  • Dr. Inge Baas, internist-oncoloog, UMC Utrecht
  • Dr. Karin Beelen, internist-oncoloog, Rijnstate, Arnhem
  • Dr. Judith Kroep, internist-oncoloog, LUMC, Leiden
  • Dr. Jolien Tol, internist-oncoloog, Jeroen Bosch Ziekenhuis, Den Bosch

Doelgroep

Internist-oncologen en internist-oncologen in opleiding.

Accreditatie

Meer informatie over accreditatiestatus van deze nascholing staat op de website van MEDtalks.

Sponsors

Deze nascholing is inhoudelijk onafhankelijk tot stand gekomen en wordt financieel mogelijk gemaakt door Novartis, Pfizer en Roche.

NVMO en MEDtalks

Drieluik Mammacarcinoom 2019 valt onder de samenwerkingsovereenkomst tussen NVMO en MEDtalks.