NVMO-consensus indicaties medicatie

De NVMO-consensus indicaties oncologische middelen is opgesteld door de afdelingshoofden Medische Oncologie van de academische ziekenhuizen en het Antoni van Leeuwenhoek in samenspraak met de NVMO. Enkele malen per jaar, en vaker als er belangrijke ontwikkelingen zijn, wordt deze consensustekst geactualiseerd.

De lijst met oncologische middelen zal jaarlijks worden geactualiseerd. Indien er indicaties ontbreken, dan zal in het komend jaar worden beoordeeld of deze op de lijst komen. Reacties kunnen worden gemaild naar het NVMO-bestuur via bestuur@nvmo.org.

 NVMO-consensustekst indicaties oncologische middelen (april 2016)