Updates richtlijn CRC


27 juni 2018

Nieuwe update onderdeel richtlijn CRC: adjuvante systemische therapie

In mei is een update beschikbaar gekomen van het onderdeel over 'adjuvante systemische therapie' van het medisch-oncologische deel van de richtlijn voor het colorectaal carcinoom.

De update is tot stand gekomen dankzij samenwerking van het NVMO-bestuur met de DCCG-werkgroep Medische Oncologie onder leiding van internist-oncoloog prof. dr. Kees Punt.

 Update onderdeel adjuvante systemische therapie van medisch-oncologische deel richtlijn colorectaal carcinoom (mei 2018)


2 oktober 2017

Nieuwe update onderdeel richtlijn CRC: adjuvante chemotherapie

Recentelijk is de conceptversie van een update beschikbaar gekomen van het onderdeel over 'adjuvante chemotherapie' van het afgelopen september gepubliceerde medisch-oncologische deel van de richtlijn voor het colorectaal carcinoom.

Reacties op deze update dienen te worden gemaild naar webredactie@nvmo.org. Binnengekomen feedback zal in bijeenkomsten van de werkgroep Medische Oncologie van de Dutch Colorectal Cancer Group (DCCG) ter bespreking worden meegenomen. Feedback dient uiterlijk maandag 16 oktober a.s. te worden doorgegeven.

Ook deze update is tot stand gekomen dankzij samenwerking van het NVMO-bestuur met de DCCG-werkgroep Medische Oncologie onder leiding van internist-oncoloog prof. dr. Kees Punt.

 Update onderdeel adjuvante chemotherapie van medisch-oncologische deel richtlijn CRC (oktober 2017)


21 september 2017

Update beschikbaar van medisch-oncologische deel richtlijn CRC

Afgelopen september is een update gepubliceerd van het medisch-oncologische deel van de landelijke richtlijn voor het colorectaal carcinoom.

De update is tot stand gekomen dankzij samenwerking van het NVMO-bestuur met de werkgroep Medische Oncologie van de Dutch Colorectal Cancer Group (DCCG) onder leiding van internist-oncoloog prof. dr. Kees Punt.

De aanpassingen zijn besproken in twee bijeenkomsten van deze werkgroep. Vervolgens ontvingen NVMO-leden de update ter inzage om commentaar te leveren. Deze commentaren zijn verzameld en besproken in de werkgroep, waarna de richtlijn in september is gepubliceerd (zie pdf-versie onder). Zie onderstaande brief voor een verdere toelichting vanuit de DCCG en NVMO.

 Brief van DCCG en NVMO over update medisch-oncologische deel richtlijn CRC (september 2017)
 Update medisch-oncologische deel richtlijn colorectaal carcinoom (september 2017)