Consensus indicaties medicatie

NVMO-leden kunnen input voor en reacties op de NVMO-consensus indicaties oncologische middelen mailen naar het NVMO-bestuur via bestuur@nvmo.org.

De NVMO-consensus is opgesteld door de afdelingshoofden Medische Oncologie van de academische ziekenhuizen en het Antoni van Leeuwenhoek in samenspraak met de NVMO. Enkele malen per jaar, en vaker als er belangrijke ontwikkelingen zijn, wordt deze consensustekst geactualiseerd. De lijst met oncologische middelen zal jaarlijks worden geactualiseerd. Indien er indicaties ontbreken, dan zal in het komend jaar worden beoordeeld of deze op de lijst komen.

NVMO-consensustekst indicaties oncologische middelen (april 2016)