Consensus hoogrisico­melanoom

De Werkgroep Melanoom van de WIN-O heeft een consensustekst opgesteld voor de adjuvante behandeling van het hoogrisicomelanoom.

Deze consensustekst sluit aan op de recentelijk door de NVMO-commissie BOM uitgebrachte positieve adviezen voor zowel combinatietherapie met dabrafenib-trametinib als monotherapie met nivolumab voor de adjuvante behandeling van het hoogrisicomelanoom.

De consensustekst is onder leiding van internist-oncoloog prof. dr. Fons van den Eertwegh, voorzitter van de Werkgroep Melanoom van de WIN-O, tot stand gekomen na overleg met vertegenwoordigers van alle 14 melanoomcentra in Nederland. Daarin zijn afspraken gemaakt voor een eenduidig beleid van alle melanoombehandelaars in Nederland.

 Consensus WIN-O adjuvante behandeling hoogrisicomelanoom

Consensus indicaties medicatie

NVMO-leden kunnen input voor en reacties op de NVMO-consensus indicaties oncologische middelen mailen naar het NVMO-bestuur via bestuur@nvmo.org.

De NVMO-consensus is opgesteld door de afdelingshoofden Medische Oncologie van de academische ziekenhuizen en het Antoni van Leeuwenhoek in samenspraak met de NVMO. Enkele malen per jaar, en vaker als er belangrijke ontwikkelingen zijn, wordt deze consensustekst geactualiseerd. De lijst met oncologische middelen zal jaarlijks worden geactualiseerd. Indien er indicaties ontbreken, dan zal in het komend jaar worden beoordeeld of deze op de lijst komen.

NVMO-consensustekst indicaties oncologische middelen (april 2016)