SONCOS-normerings­­­rapport 2017

Begin 2017 is een nieuwe versie van het SONCOS-normeringsrapport verschenen. In totaal 28 partijen hebben een bijdrage eraan geleverd. Deze vijfde versie van het rapport heeft een algemeen deel met een beschrijving van eisen die aan oncologische centra kunnen worden gesteld en een tumorspecifiek deel. 

Dit jaar zijn er twee tumorspecifieke normensets bijgekomen: oogtumoren en peniscarcinoom. Tevens is, in overleg met de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK), een definitie opgenomen van het vaste aanspreekpunt voor patiënten.

Andere belangrijke wijzigingen ten opzichte van de vorige versie zijn onder andere de volumenorm voor behandeling met immunotherapie (n = 20), de scherpere afbakening van de hoofd-halstumoren en de verdubbeling van de volumenorm voor longcarcinoom van 25 naar 50. Om het rapport beter leesbaar te maken, is de indeling gewijzigd.

Op basis van technische innovaties, wetenschappelijke inzichten, ervaringen in de dagelijkse praktijk en consensus binnen de beroepsgroep is oncologische zorg voortdurend aan verandering onderhevig. Daarom wordt het SONCOS-normeringsrapport jaarlijks herzien. Voor centra die oncologische zorg verlenen is afgesproken dat er na publicatie van nieuwe normen een jaar implementatietijd is om hieraan te voldoen, tenzij anders in normeringsdocument omschreven.

Een pdf-versie van het SONCOS-normeringsrapport is te downloaden op de website van SONCOS. NVMO-leden kunnen ideeën, voorstellen en knelpunten melden bij de SONCOS-vraagbaak van de NVMO via soncosvraagbaak@nvmo.org.