SONCOS-normerings­rapport 2019

De zevende versie van het multidisciplinaire SONCOS-normeringsrapport is te downloaden op de SONCOS-website.

Dit jaar hebben 26 partijen een bijdrage geleverd aan de totstandkoming van het rapport. Zoals voorgaande jaren bevat het normeringsrapport een algemeen deel, waarin de eisen die aan een oncologisch centrum kunnen worden gesteld beschreven staan, en daarnaast een tumorspecifiek deel.

meer informatie

Input gevraagd voor SONCOS-rapport

NVMO-leden kunnen inhoudelijke input voor het updaten van het huidige SONCOS-rapport uiterlijk maandag 13 augustus a.s. doorgeven aan het NVMO-bestuur via bestuur@nvmo.org.

Een vertegenwoordiging van het NVMO-bestuur zal de binnengekomen suggesties van NVMO-leden met SONCOS afstemmen.

Versie 6 van het SONCOS-normeringsrapport is te vinden op de website van SONCOS. Voor de ontwikkeling van versie 7 van het multidisciplinaire normeringsrapport heeft SONCOS onderstaande tijdspad vastgesteld. SONCOS streeft ernaar om normeringsrapport versie 7 in februari 2019 te publiceren.

SONCOS-thema­symposium

Op woensdagmiddag 4 oktober a.s. organiseert SONCOS in Utrecht een themasymposium. Het overkoepelende thema is De toekomst van de oncologische zorg.

Sprekers vanuit verschillende oncologische disciplines en organisaties zullen uiteenlopende thema’s belichten die zijn gerelateerd aan de onderwerpen Behouden richtlijnen hun waarde in de oncologische zorg?, De oncologische dokter in 2025 en De oncologische patiënt in 2025.

Het symposium gaat van start met een keynote lecture naar aanleiding van het rapport Zonder context geen bewijs: over de illusie van evidence-based practice in de zorg van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving.

Meer informatie over het  programma, de sprekers en inschrijving is te vinden op de SONCOS-website.

website soncos

SONCOS-normerings­­­rapport 2017

Begin 2017 is een nieuwe versie van het SONCOS-normeringsrapport verschenen. In totaal 28 partijen hebben een bijdrage eraan geleverd. Deze vijfde versie van het rapport heeft een algemeen deel met een beschrijving van eisen die aan oncologische centra kunnen worden gesteld en een tumorspecifiek deel. 

Dit jaar zijn er twee tumorspecifieke normensets bijgekomen: oogtumoren en peniscarcinoom. Tevens is, in overleg met de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK), een definitie opgenomen van het vaste aanspreekpunt voor patiënten.

Andere belangrijke wijzigingen ten opzichte van de vorige versie zijn onder andere de volumenorm voor behandeling met immunotherapie (n = 20), de scherpere afbakening van de hoofd-halstumoren en de verdubbeling van de volumenorm voor longcarcinoom van 25 naar 50. Om het rapport beter leesbaar te maken, is de indeling gewijzigd.

Op basis van technische innovaties, wetenschappelijke inzichten, ervaringen in de dagelijkse praktijk en consensus binnen de beroepsgroep is oncologische zorg voortdurend aan verandering onderhevig. Daarom wordt het SONCOS-normeringsrapport jaarlijks herzien. Voor centra die oncologische zorg verlenen is afgesproken dat er na publicatie van nieuwe normen een jaar implementatietijd is om hieraan te voldoen, tenzij anders in normeringsdocument omschreven.

Een pdf-versie van het SONCOS-normeringsrapport is te downloaden op de website van SONCOS. NVMO-leden kunnen ideeën, voorstellen en knelpunten melden bij de SONCOS-vraagbaak van de NVMO via soncosvraagbaak@nvmo.org.