Nederlandse Avond ASCO 2017

Tijdens de NVMO Nederlandse Avond ASCO 2017  op 4 juni a.s. in Chicago zal de problematiek rondom betaalbare zorg vanuit verschillende invalshoeken worden belicht.

DIRECT INSCHRIJVEN PROGRAMMA RAADPLEGEN

De discussie over dure geneesmiddelen speelt al langer en iedereen maakt zich zorgen over de duurzaamheid van de zorg. Het is duidelijk dat alle partijen nodig zijn voor een oplossing; die kan alleen worden bereikt door samen te werken en elkaars belangen goed te begrijpen. Daarnaast is er grote behoefte aan alternatieve modellen om nieuwe geneesmiddelen bij onze patiënten te krijgen. Recentelijk stelden prof. dr. René Bernards (Nederlands Kanker Instituut) en prof. dr. Jan Schellens (Antoni van Leeuwenhoek) een dergelijk nieuw model voor, waarover zij publiceerden in Cell (2017). Laatstgenoemde zal dit model nader toelichten.

Een ander belangrijk thema – in lijn met het beheersbaar houden van de kosten van de zorg – is de vraag wat registries hebben bijgedragen of gaan bijdragen aan kostenbeheersing. Grootschalige dataverzamelingen worden door sommigen beschouwd als een onmisbaar ingrediënt om betere zorg te kunnen leveren, maar anderen stellen dat deze registries alleen waarde hebben als ze nauw zijn gekoppeld aan onderzoek. Daarmee komen we in een schemergebied tussen zorg en onderzoek waarbij dit grote consequenties kan hebben hoe we de zorg inrichten. Prof. dr. Koos van der Hoeven (Radboudumc) is als geen ander in staat om kritisch te kijken naar de meerwaarde van registries: wat hebben ze gebracht en hoe gaan we ermee verder?

Tot slot zal prof. dr. Liesbeth de Vries (UMC Groningen) ons meenemen in de gedachtegang achter de Magnitude of Clinical Benefit Scale (MCBS) die de ESMO heeft gelanceerd. De ESMO-MCBS heeft internationaal veel aandacht gekregen omdat het door deze schaal mogelijk wordt de klinische waarde van een geneesmiddel beter in te schatten. Prof. dr. Liesbeth de Vries zal de eerste ervaringen met de ESMO-MCBS met ons delen.

De avond, die onder leiding staat van het organiserend comité bestaande uit dr. Sjoerd Hovenga (Nij Smellinghe, Drachten) en prof. dr. Emile Voest (Antoni van Leeuwenhoek) en  wordt afgesloten met een diner waar kan worden nagepraat over alle ervaringen.

Deelname van de Nederlandse Avond ASCO 2017 is voor NVMO-leden kosteloos. Inschrijving is alleen online mogelijk. Meer informatie over programma en sprekers is te vinden in het onderdeel Meetings van de NVMO-website.