Post-ASCO 2021

In lijn met de virtuele editie van de 2021 ASCO Annual Meeting zal ook het Post-ASCO Symposium van de NVMO dit jaar virtueel plaatsvinden.

Tijdens deze Post-ASCO 2021 op 1 juli 2021 zullen Nederlandse collega’s het belangrijkste nieuws van de virtuele 2021 ASCO Annual Meeting presenteren en ingaan op de betekenis en mogelijke implicaties daarvan voor de Nederlandse dagelijkse praktijk.

Accreditatie zal worden aangevraagd bij de NIV en NVZA. Deelname voor NVMO-leden is kosteloos. Meer informatie over het programma, de sprekers en inschrijving staat in de Agenda.

meer informatie

Diapresentaties ePost-ASCO 2020

Diapresentaties van de ePost-ASCO 2020 zijn te bekijken in het besloten deel van de NVMO-website.

De diapresentaties zijn alleen toegankelijk voor NVMO-leden met hun persoonlijke inlogaccount. De NVMO organiseerde de ePost-ASCO 2020 op 25 juni 2020 onder voorzitterschap van dr. ing. Sjoerd Hovenga en prof. dr. Stefan Sleijfer.

naar diapresentaties

NL Avond ASCO 2020 geannuleerd

Aangezien de fysieke 2020 ASCO Annual Meeting niet doorgaat, zal dit jaar ook de Nederlandse avond tijdens het ASCO-congres geen doorgang vinden.

Lees meer over het annuleren van de 2020 ASCO Annual Meeting op de ASCO-website.

naar asco-website

Post-ASCO 2020

De NVMO organiseert op donderdag 25 juni 2020 in Antropia in Driebergen de Post-ASCO 2020. Deelname voor NVMO-leden is kosteloos.

Tijdens dit NVMO-symposium zullen verschillende Nederlandse collega's het belangrijkste nieuws van de 2020 ASCO Annual Meeting presenteren en ingaan op mogelijke implicaties daarvan voor de Nederlandse dagelijkse praktijk.

Ook dit jaar is het programma samengesteld door dr. Sjoerd Hovenga en prof. dr. Stefan Sleijfer.

meer informatie

Diapresentaties Post-ASCO 2019

Diapresentaties van de Post-ASCO 2019 zijn te bekijken in het besloten deel van de NVMO-website.

De diapresentaties zijn alleen toegankelijk voor NVMO-leden met hun persoonlijke inlogaccount. De NVMO organiseerde de Post-ASCO 2019 op 27 juni 2019 in Driebergen onder voorzitterschap van dr. Sjoerd Hovenga en prof. dr. Stefan Sleijfer.

naar diapresentaties

Nederlandse Avond ASCO 2019

De NVMO organiseert op zondagavond 2 juni 2019 tijdens de 2019 ASCO Annual Meeting de NVMO Nederlandse Avond.

Deze zal volgens traditie in de Metropolitan Club in de Willis Tower, hoog boven Chicago, plaatsvinden. Ook dit jaar heeft het NVMO-bestuur in samenwerking prof. dr. Emile Voest een uitdagend programma samengesteld, waarbij is gezocht naar aansprekende onderwerpen die momenteel spelen in het Nederlandse oncologische zorglandschap.

meer informatie

Aanmelden voor Chicago op Schier 2019

Van zondag 2 tot en met woensdag 5 juni 2019 vindt op Schiermonnikoog Chicago op Schier 2019 plaats.

Tijdens deze 8e editie van Chicago op Schier zal door de deelnemers gezamenlijk naar de belangrijkste sessies van de 2019 ASCO Annual Meeting worden gekeken. Ook wordt er geschakeld met sprekers van het congres en zal er zoveel mogelijk aansluitend op de belangrijkste sessies en onderwerpen onder leiding van een moderator worden gediscussieerd over klinische implicaties.

De programmacommissie van Chicago op Schier 2019 bestaat uit

  • dr. Inge Baas (Utrecht)
  • dr. Sjoerd Hovenga (Drachten)
  • dr. Peter Nieboer (Assen)
  • dr. Hans Pruijt (Den Bosch)
  • dr. Wim Smit (Enschede)
  • dr. Annelie Vulink (Delft)

In 2018 werd Chicago op Schier door de NIV geaccrediteerd met 19 punten. Ook voor de editie 2019 zal accreditatie worden aangevraagd.

Aanmelding is mogelijk via onderstaande link. Net zoals voorgaande edities is er een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

Meer informatie

Presentaties Post-ASCO 2018

Alle presentaties van de Post-ASCO 2018 zijn voor NVMO-leden te downloaden in het besloten deel van de NVMO-website.

Ook dit jaar gaven Nederlandse collega’s tijdens dit NVMO-symposium een overzicht van de laatste ontwikkelingen en trends zoals gepresenteerd tijdens de 2018 ASCO Annual Meeting in Chicago.

Aan bod kwam het laatste nieuws op gebied van de behandeling van gynaecologische tumoren, mammacarcinoom, het bovenste deel van de tractus digestivus (oesofaguscarcinoom, maagcarcinoom, pancreascarcinoom en levercarcinoom), het onderste deel van de tractus digestivus (colorectaal carcinoom), longcarcinoom en
urogenitale maligniteiten. Tevens werd ingegaan op actuele ontwikkelingen rondom immunotherapie en recent nieuws in geneesmiddelenland.

Dagvoorzitters van de Post-ASCO 2018 waren internist-oncologen dr. Sjoerd Hovenga en prof. dr. Stefan Sleijfer.

presentaties

Nederlandse Avond ASCO 2018

Op zondag 3 juni a.s. organiseert de NVMO in de Willis Tower in Chicago de Nederlandse Avond ASCO 2018. Deelname aan de avond is voor NVMO-leden kosteloos.

Ook dit jaar kunnen deelnemers met collega’s in discussie gaan over uiteenlopende actuele thema’s van de oncologische zorg. Meer informatie over programma, sprekers en inschrijving staat in het onderdeel Meetings.

meer informatie

Nederlandse Avond ASCO 2017

Tijdens de NVMO Nederlandse Avond ASCO 2017  op 4 juni a.s. in Chicago zal de problematiek rondom betaalbare zorg vanuit verschillende invalshoeken worden belicht.

DIRECT INSCHRIJVEN PROGRAMMA RAADPLEGEN

De discussie over dure geneesmiddelen speelt al langer en iedereen maakt zich zorgen over de duurzaamheid van de zorg. Het is duidelijk dat alle partijen nodig zijn voor een oplossing; die kan alleen worden bereikt door samen te werken en elkaars belangen goed te begrijpen. Daarnaast is er grote behoefte aan alternatieve modellen om nieuwe geneesmiddelen bij onze patiënten te krijgen. Recentelijk stelden prof. dr. René Bernards (Nederlands Kanker Instituut) en prof. dr. Jan Schellens (Antoni van Leeuwenhoek) een dergelijk nieuw model voor, waarover zij publiceerden in Cell (2017). Laatstgenoemde zal dit model nader toelichten.

Een ander belangrijk thema – in lijn met het beheersbaar houden van de kosten van de zorg – is de vraag wat registries hebben bijgedragen of gaan bijdragen aan kostenbeheersing. Grootschalige dataverzamelingen worden door sommigen beschouwd als een onmisbaar ingrediënt om betere zorg te kunnen leveren, maar anderen stellen dat deze registries alleen waarde hebben als ze nauw zijn gekoppeld aan onderzoek. Daarmee komen we in een schemergebied tussen zorg en onderzoek waarbij dit grote consequenties kan hebben hoe we de zorg inrichten. Prof. dr. Koos van der Hoeven (Radboudumc) is als geen ander in staat om kritisch te kijken naar de meerwaarde van registries: wat hebben ze gebracht en hoe gaan we ermee verder?

Tot slot zal prof. dr. Liesbeth de Vries (UMC Groningen) ons meenemen in de gedachtegang achter de Magnitude of Clinical Benefit Scale (MCBS) die de ESMO heeft gelanceerd. De ESMO-MCBS heeft internationaal veel aandacht gekregen omdat het door deze schaal mogelijk wordt de klinische waarde van een geneesmiddel beter in te schatten. Prof. dr. Liesbeth de Vries zal de eerste ervaringen met de ESMO-MCBS met ons delen.

De avond, die onder leiding staat van het organiserend comité bestaande uit dr. Sjoerd Hovenga (Nij Smellinghe, Drachten) en prof. dr. Emile Voest (Antoni van Leeuwenhoek) en  wordt afgesloten met een diner waar kan worden nagepraat over alle ervaringen.

Deelname van de Nederlandse Avond ASCO 2017 is voor NVMO-leden kosteloos. Inschrijving is alleen online mogelijk. Meer informatie over programma en sprekers is te vinden in het onderdeel Meetings van de NVMO-website.