Themanummer: geriatrische oncologie

E-ZINE LEZEN

In dit themanummer

 • Voorwoord dr. Franchette van den Berkmortel: 'De oude dorpsdoker'
 • Nieuws en mededelingen van het NVMO-bestuur
 • NVMO­-voorzitter dr. Haiko Bloemendal blikt vooruit: ‘Onze zaken op orde hebben in het veranderende veld’
 • Redactioneel: De heilige graal van de gero-oncologie
 • Prof. dr. Johanneke Portielje: 'Ouderenspecifieke aanpak en toepassing prognostische modellen moeten zorg verbeteren'
 • Geriatrische oncologie: waar dient de internist oncoloog op te letten?
 • Prof. dr. Hans Wildiers: 'Geriatrisch assessment cruciaal in behandeling oudere kankerpatiënt'
 • Prof. dr. Maryska Janssen-Heijnen: 'Tijd voor actie bij ouderen met kanker'
 • Polyfarmacie bij oudere kankerpatiënten: orde scheppen in de medicijnenvloed
 • Hogere leeftijd (op zich) geen bezwaar bij immunotherapie
 • Introductie van protonentherapie ligt op schema
 • Promotieonderzoek: uitgebreider beeld van oudere longcarcinoompatiënt voor optimale behandelkeuze
 • Overzicht dissertaties oktober en november 2017

Adviezen commissie BOM

 • Erlotinib en bevacizumab als eerstelijns behandeling voor gevorderd niet-kleincellig longcarcinoom van het niet-plaveiselceltype met een EGFR-mutatie.
 • 177Lu-dotatate als tweedelijns behandeling van midgut neuro-endocriene tumoren.