MO nr. 7 verschenen

E-ZINE LEZEN

In dit nummer:

 • Welke vorm van moleculaire diagnostiek moet wanneer worden ingezet bij patiënten met kanker? Over die vraag zijn de meningen onder internist-oncologen niet eensluidend, blijkt uit een peiling onder NVMO-leden. Internist-oncologen prof. dr. ir. Koos van der Hoeven en dr. Hilde Nienhuis, betrokken bij Hartwig Medical Foundation, reageren.
 • Moleculaire tumorboards bespreken de behandelopties voor patiënten met uitgezaaide tumoren aan de hand van DNA-analyse van biopten.
 • Bij uitgezaaide borstkanker kan het visualiseren van de oestrogeenreceptor met [18F]-FES-PET helpen om klinische dilemma’s op te lossen. Dat blijkt uit promotieonderzoek van dr. Jorianne Boers (UMCG).

Adviezen commissie BOM

 • Cabozantinib bij het lokaal gevorderd of gemetastaseerd jodium-refractair gedifferentieerd schildkliercarcinoom
 • Cemiplimab bij patiënten met een progressief gerecidiveerd of gemetastaseerd cervixcarcinoom na platinumbevattende chemotherapie

Ga naar medischeoncologie.nl om te zoeken in alle nummers van Medische Oncologie.

MO nr. 6 verschenen

E-ZINE LEZEN

In dit nummer:

 • Wil de oncologische zorg toekomstbestendig zijn, dan moet die heel anders georganiseerd worden. Keuzes over concentratie en spreiding zijn onvermijdelijk. Kwartiermaker prof. dr. Hans Nijman (UMCG) stelde een plan van aanpak op.
 • Er is nog geen consensus over de definitie en de beste behandeling van oligometastasen. Drie oncologen lichten hun aanpak toe.
 • Hoe verloopt de behandeling van patiënten met slokdarm- of maagkanker in de dagelijkse praktijk? Promotieonderzoek van dr. Marieke Pape aan de hand van NKR-data leverde hierover waardevolle inzichten op.

Adviezen commissie BOM

 • Abemaciclib als adjuvante behandeling bij hoogrisico HR+ mammacarcinoom
 • Sotorasib als tweede- of hogerelijnsbehandeling van het irresectabel of gemetastaseerd NSCLC met KRAS-G12C-mutatie
 • Tumorinfiltrerende lymfocyten bij het irresectabel melanoom

Ga naar medischeoncologie.nl om te zoeken in alle nummers van Medische Oncologie.

Wisseling in redactie Medische Oncologie

Dr. Tom van der Hulle is de nieuwe voorzitter van de redactieraad van Medische Oncologie. Daarnaast is dr. Annelieke Willemsen toegetreden.

Dr. Annelieke Willemsen is internist-oncoloog en klinisch farmacoloog in Tergooi MC in Hilversum. Ze is ook lid van de commissie Duurzaam- en Doelmatigheid. Internist-oncoloog dr. Tom van der Hulle (LUMC) was voorheen vicevoorzitter van de redactieraad. Nu heeft hij de voorzittershamer overgenomen van internist-oncoloog dr. Jan Willem de Groot (Isala, Zwolle). De Groot blijft in de redactieraad als vicevoorzitter. Internist-oncoloog en klinisch farmacoloog Helgi Helgason heeft afscheid genomen. De redactieraad bestaat verder uit dr. Tineke Buffart, dr. Geert-Jan Creemers, dr. Marloes van Dongen, mr. dr. Jacco de Haan, Maartje van Kats en dr. Rutger Koornstra.

MO nr. 4 verschenen

E-ZINE LEZEN

Cover MO 4-2023In dit nummer:

 • Veel oncologen hebben een vergelijkbaar pad gevolgd om te komen waar ze nu zijn. Voor Joachim Kikomeko (geboren in Oeganda) en Chaniëlle Salsbach (Curaçao) ligt dat anders. Hoe beïnvloedt dat hun kijk op de oncologie?
 • Het verlagen van de tamoxifendosering aan de hand van endoxifenmetingen in het bloedplasma leidt bij patiënten met vroege borstkanker tot minder bijwerkingen en een betere kwaliteit van leven.
 • Dr. Pauline Evers (NFK) over aanscherping PASKWIL-criteria.

Adviezen commissie BOM

 • Olaparib als adjuvante behandeling bij het HER2-negatief mammacarcinoom met een BRCA-kiembaanmutatie

Ga naar medischeoncologie.nl om te zoeken in alle nummers van Medische Oncologie.

MO nr. 3 verschenen

E-ZINE LEZEN

In dit nummer:

 • Binnen de regionale oncologienetwerken lopen verschillende pilots met een digitaal MDO-platform. ‘Een MDO-platform is een basisvoorwaarde om te kunnen samenwerken. Het lastige is dat dit nog steeds niet goed is geregeld’, aldus Fabrizia Ketelaars van OncoZON.
 • Dr. Maud Rijnders (Erasmus MC) zocht naar biomarkers die de effectiviteit van checkpointremmers bij gemetastaseerde blaaskanker kunnen voorspellen.
 • Prof. dr. Rudi Westendorp, directeur Reable Nederland, over autonomiecompatibele hulp bij ouderen

Adviezen commissie BOM

 • Selpercatinib bij schildkliercarcinoom met RET-mutatie

Ga naar medischeoncologie.nl om te zoeken in alle nummers van Medische Oncologie.

MO nr. 2 verschenen

E-ZINE LEZEN

In dit nummer:

 • De NVMO-commissie Kwaliteit beweegt zich in een veld dat volop in beweging is. ‘We hopen dat we de doelen van verschillende kwaliteitsindicatoren opnieuw durven te definiëren’, vertellen voorzitter dr. Filip De Vos en lid dr. Rutger Koornstra.
 • Kunnen digitale hulpmiddelen die vitale waarden en psychosociaal welzijn meten en doorgeven aan zorgverleners de druk op de zorg verlichten?
 • Met een imagingtechniek op basis van massaspectrometrie bracht dr. Marieke IJsselsteijn (LUMC) het immuunlandschap van darmtumoren in kaart.

 


Adviezen commissie BOM

 • Resultaten studies PEACE-1- en RELATIVITY-047 beoordeeld

Advies commissie BOD

 • RET-fusiedetectie bij niet-kleincellig longcarcinoom

Ga naar medischeoncologie.nl om te zoeken in alle nummers van Medische Oncologie.

MO nr. 1 verschenen

E-ZINE LEZEN

In dit nummer:

 • Prof. dr. Haiko Bloemendal is als hoogleraar Netwerken in oncologie nauw betrokken bij de implementatie van het Regionaal Oncologisch Netwerk Oost-Nederland. ‘Een oncologisch netwerk moeten we in de eerste plaats gaan zien als één groot virtueel ziekenhuis.’
 • Met circulerend tumor-DNA als vroege-responsbiomarker kunnen non-responders mogelijk eerder worden opgemerkt, stelt dr. Emmy Boerrigter op basis van haar promotieonderzoek.
 • Column van internist-oncoloog dr. Hans Westgeest over dat de PASKWIL-criteria strenger moeten om de zorg betaalbaar te houden.

Advies commissie BOM

 • Resultaten KEYNOTE-522-studie beoordeeld

Advies commissie Duurzaamheid en Doelmatigheid

 •  Doseringsadviezen voor nivolumab en pembrolizumab

Ga naar medischeoncologie.nl om te zoeken in alle nummers van Medische Oncologie.

MO nr. 10 verschenen

E-ZINE LEZEN

In dit nummer:

 • Voorzitter dr. Machteld Wymenga blikt terug op de alv, waarin het Integraal Zorgakkoord, de werkzaamheden van de cieBOM en concentratie en verspreiding van zorg aandachtspunten waren.
 • De Europese kankeronderzoeksgroep EORTC bestaat zestig jaar. Voorzitter prof. dr. Winette van der Graaf en tumorgroepleden dr. Frederieke van Duijnhoven en prof. dr. Anne-Marie Dingemans vertellen over de waarde van de EORTC voor Nederlandse oncologen.
 • Interviews met dr. Joris van de Haar en dr. Myriam Chalabi (winnaars van de prijzen voor Oncologieproefschrift van het jaar) en Khrystany Isebia (Pieter de Mulder Award).

Adviezen commissie BOM

 • Resultaten CheckMate 648-studie beoordeeld
 • Door het ontbreken van een controlegroep bij een niet-zeldzame indicatie kan cieBOM de KEYNOTE-164-studie niet inhoudelijk beoordelen.

Ga naar medischeoncologie.nl om te zoeken in alle nummers van Medische Oncologie.

MO nr. 9 verschenen

E-ZINE LEZEN

In dit nummer:

 • De samenstelling van het microbioom heeft invloed op de effectiviteit van immuuntherapie met checkpointremmers. Mogelijk valt dat in gunstige richting te veranderen.
 • Om de zorg te verbeteren krijgen de instellingen psychosociale oncologie 16 miljoen euro van KWF. Sonja Robben, directeur van brancheorganisatie IPSO, licht toe hoe dat geld besteed gaat worden.
 • Dr. Marieke Schooneman en Mustafa Bulut over palliatieve zorg bij mensen uit andere culturen.

Adviezen commissie BOM

 • Resultaten DESTINY-Breast03-studie en FIGHT-202-studie beoordeeld

Ga naar medischeoncologie.nl om te zoeken in alle nummers van Medische Oncologie.

MO nr. 8 verschenen

E-ZINE LEZEN

In dit nummer:

 • Sinds de oprichting in 1997 is de NVMO steeds professioneler geworden, menen enkele ereleden en de huidige voorzitter. Ze blikken terug op het 25-jarig bestaan en vertellen wat de vereniging nog te wachten staat.
 • Tijdens de NVMO-Oncologiedagen spreekt dr. Marloes van Dongen (AVL) over de ingewikkelde besluitvorming rond fase I-onderzoek, waarbij goede communicatie tussen arts en patiënt cruciaal is.
 • Het Nationaal Groeifonds investeert 325 miljoen euro in Oncode-PACT, een consortium om kandidaat-kankermedicijnen sneller en goedkoper te ontwikkelen en eerder bij patiënten te brengen.

Adviezen commissie BOM

 • Inductiebehandeling met gemcitabine en cisplatine bij het lokaal gevorderd niet-keratiniserend nasofarynxcarcinoom

Ga naar medischeoncologie.nl om te zoeken in alle nummers van Medische Oncologie.