MO nr. 2 verschenen

LEES E-ZINE

In dit nummer

 • Voorwoord door Dr. Haiko Bloemendal, voorzitter NVMO
 • Redactioneel: DNA-sequencing: balanceren tussen vangst en bijvangst
 • Nut verplichte pijnmeting staat niet in verhouding tot registratielast
 • Helgi Helgason meent dat interacties van oncolytica met andere medicatie ook in richtlijnen zouden moeten worden opgenomen
 • Dr. Hans-Martin Otten is van mening dat screening op hepatitis B bij oncologische patiënten is aan te raden
 • Voor eerstelijns behandeling urotheelcarcinoom met pembrolizumab moet sinds kort PD-L1-kleuring worden aangevraagd
 • Prof. dr. Els Witteveen inventariseert voor welke offlabel-indicaties bij gynaecologische tumoren (nog) geen vergoeding is geregeld
 • Dr. Roel Wouters: ‘Genoomonderzoek is niet los te zien van de richting waarin de gezondheidszorg zich in bredere zin beweegt’
 • Column jNVMO: Zorg voor wetenschap
 • E-health: Website biedt informatie over interacties tussen 50 oncolytica en comedicatie
 • Wetenschap: Prof. dr. Martine Piccart: ‘Grootschalige samenwerking is essentieel in klinisch kankeronderzoek’
 • Wetenschap: Operatie bij rectumcarcinoom niet altijd nodig
 • Promotie: Unsolicited genetic findings in clinical oncology: cancer patients’ needs and preferences in the era of DNA sequencing
 • Overzicht dissertaties februari 2019
 • Helende woorden: De dood van Ivan lljitsj
 • Congresagenda

Adviezen commissie BOM

 • Adjuvant pembrolizumab bij stadium III melanoom
 • Encorafenib en binimetinib bij BRAF-gemuteerd melanoom
 • Pertuzumab en trastuzumab adjuvant bij HER2-positief mammacarcinoom

Ga naar www.medischeoncologie.nl om te zoeken in alle nummers van Medische Oncologie.

MO nr. 1 verschenen

lees e-zine

In dit nummer

 • Voorwoord dr. Jan Willem de Groot, voorzitter redactieraad en bestuurslid NVMO
 • Redactioneel: Oud en nieuw
 • Ambities en prioriteiten van de NVMO-commissie Palliatieve Zorg
 • Onbeantwoorde zorgvraag bij een deel van de ongeneeslijke kankerpatiënten
 • Belemmeringen bij de ontwikkeling van oncologienetwerken door de financieringswijze van de Nederlandse zorg
 • Dr. Carolien Smorenburg inventariseert voor welke offlabel-indicaties van geregistreerde oncologische geneesmiddelen bij mammacarcinoom (nog) geen vergoeding is geregeld
 • Standpunt richtlijnwerkgroep Prostaatcarcinoom: vroege systemische behandeling van niet-gemetastaseerd CRPC
 • Prof. dr. Ron Mathijssen stelt dat dosisaanpassing bij systemische therapie vaker mogelijk is
 • Promotie: Individualized dosing of fluoropyrimidines by genotyping and phenotyping of dihydropyrimidine dehydrogenase
 • Promotie: Oral drugs in the treatment of metastatic colorectal cancer
 • Resultaten DCCG-enquête hand-voetsyndroom bij fluoropyrimidines toegelicht
 • Winnaars beste oncologieproefschriften van het jaar: dr. Remco Molenaar en dr. Mette van Ramshorst
 • Overzicht dissertaties december 2018 en januari 2019
 • Frederike Bensch, winnaar Pieter De Mulder Award 2018, licht haar bekroonde onderzoek toe
 • Open podium door David Jongen: ‘Niet elk ziekenhuis hoeft elke soort kanker te behandelen’
 • Congresagenda

Adviezen commissie BOM

 • Cabozantinib als eerstelijns behandeling bij RCC
 • Nivolumab en ipilimumab als eerstelijns combinatiebehandeling bij RCC
 • Apalutamide of enzalutamide bij niet-gemetastaseerd CRPC

Ga naar www.medischeoncologie.nl om te zoeken in alle nummers van Medische Oncologie.

Themanummer: lifestyle en preventie

E-ZINE LEZEN

In dit themanummer

 • Voorwoord: ‘Elke medaille heeft een keerzijde’
 • Informed consent voor het patiëntenportaal?
 • Redactioneel: 'Help! Brand!'
 • Wennen aan de nieuwe PASKWIL-criteria voor adjuvante behandeling
 • Geen offlabel-­indicaties bij melanoom en niercelcarcinoom
 • Minister Bruno Bruins over preventie en vroegtijdige opsporing van kanker
 • KWF zet zich in voor een rookvrije generatie
 • Steeds meer patiënten voor second opinion naar België of Duitsland
 • Immuuntherapie thuis of toch liever in het ziekenhuis?
 • Vermindering van psychische klachten door groepstherapie of onlinetherapie
 • Impact van uiterlijke gevolgen door ziekte niet onderschatten
 • Aanbevelingen voor voeding en leefstijl, risicofactoren en suggesties voor nieuw kankeronderzoek
 • Smaak-­ en geurveranderingen zijn onderbelichte aspecten van behandeling
 • Roken belangrijke oorzaak voor relatief hoge kankersterfte in Nederland
 • Consensus Werkgroep Melanoom WIN­-O: adjuvante behandeling van het hoogrisicomelanoom
 • Muziek als aanvulling op de behandeling
 • Medical humanities zijn goed voor zieke mensen

Adviezen commissie BOM

 • ​Adjuvant dabrafenib in combinatie met trametinib bij stadium III melanoom
 • Adjuvant nivolumab bij stadium IIIb, IIIc of IV melanoom na volledige chirurgische resectie
 • HIPEC bij de primaire behandeling van het epitheliaal ovariumcarcinoom

Ga naar www.medischeoncologie.nl om te zoeken in alle nummers van Medische Oncologie.

Visie minister Bruno Bruins op oncologische zorg

lees e-zine

In dit nummer

 • Voorwoord dr. Jan Willem de Groot, vicevoorzitter redactieraad
 • Redactioneel: Beter kiezen dankzij data
 • Visie minister Bruno Bruins op oncologische zorg
 • Negatief besluit Zorginstituut Nederland over MammaPrint: de standpunten uiteengezet
 • Offlabel-indicaties medicatie toetsen aan de stand der wetenschap en praktijk
 • Dr. Hanneke Wilmink bespreekt offlabel-indicaties van medicatie bij pancreascarcinoom
 • Ondersteuning van gezin getroffen door kanker
 • Betrouwbaarheid: de grote uitdaging bij klinische big data
 • Rosalind E. Franklin Award for Women in Science voor prof. dr. Floor van Leeuwen
 • Internationale aandacht voor Nederlandse richtlijn wervelmetastasen
 • Impressie van het ESMO 2018 Congress in München
 • Promotieonderzoek: Texture analysis in colorectal liver metastases: a potential imaging biomarker van Rianne Beckers
 • Overzicht dissertaties oktober en november 2018
 • Opinie dr. Gabe Sonke: ‘De commissie BOM is niet te streng’

Adviezen commissie BOM

 • ​Abemaciclib in combinatie met een niet-steroïdale aromataseremmer of fulvestrant bij gemetastaseerd HR-positief, HER2-negatief mammacarcinoom
 • Osimertinib als eerstelijns behandeling voor patiënten met EGFR-gemuteerd niet-kleincellig longcarcinoom
 • Pembrolizumab met chemotherapie als eerstelijns behandeling voor gemetastaseerd niet-kleincellig longcarcinoom

Ga naar www.medischeoncologie.nl om te zoeken in alle nummers van Medische Oncologie.

Lees het e-zine van MO nr. 7

lees e-zine

In dit nummer

 • Voorwoord dr. Franchette van den Berkmortel, voorzitter redactieraad en NVMO-bestuurslid
 • Redactioneel:internist-oncoloog of medisch oncoloog?
 • Standpunt: onnodige chemotherapie bij mammacarcinoom door negatief besluit ZINL over MammaPrint
 • Capaciteitsplanning: taakoverheveling of meer internist-oncologen opleiden?
 • Uitdagingen voor de opleider medische oncologie 2025
 • Perifere stage waardevol instrument in veranderende oncologische zorg
 • 2 versus 3 jaar in de opleiding medische oncologie
 • Visie NVMO op de toekomst van opleiding en (na)scholing
 • Dr. Oto Metzger en prof. dr. Viktor Grünwald belichten de achtergronden van hun keynote lectures tijdens de Oncologiedagen 2018
 • Dr. Erik Thunissen en dr. Bert van der Vugt blikken vooruit op hun lezingen tijdens de Oncologiedagen 2018
 • Winnaars Pieter De Mulder Award aan het woord
 • Onderwijsmiddag jNVMO: leermoment met interactief karakter
 • Dr. Renske Altena: medische oncologie als 'vak apart'
 • Programma Oncologiedagen voor Nederland en Vlaanderen 2018
 • Programma jNVMO-onderwijsdag 2018

Ga naar www.medischeoncologie.nl om te zoeken in alle nummers van Medische Oncologie.

E-zine MO nr. 6 beschikbaar

E-ZINE LEZEN

In dit nummer

 • Voorwoord van dr. Jan Willem de Groot, vicevoorzitter redactieraad
 • Redactioneel: 'The beginning of knowledge is the discovery of something we do not understand'
 • Chemopomp maakt doelgerichte behandeling levermetastasen mogelijk
 • Het Pathology Image Exchange-platform (PIE), belangrijke voor kwaliteit en snelheid diagnostiek
 • Nederland timmert aan de weg bij toepassing VBHC-­principes
 • Dr. Hans van Overhagen en Barbara van den Berg-Zwarteveld over PICC's en PAC's
 • Keuzes maken bij het toedienen van intraveneuze medicatie
 • Promotieonderzoek: Coming of age: treatment and outcomes in older patients with breast cancer van Marloes Derks
 • 'E-health: veel mogelijkheden, maar kritische evaluatie blijft van belang' door Niels Chavannes

Adviezen commissie BOM

 • ​Alectinib als eerstelijns behandeling voor gemetastaseerd ALK-positief niet-kleincellig longcarcinoom
 • Ceritinib als eerstelijns en derdelijns/vierdelijns behandeling voor gemetastaseerd ALK-positief niet-kleincellig longcarcinoom

E-zine MO nr. 5 beschikbaar

E-ZINE LEZEN

Cover MO 2018-05

In dit nummer

 • Voorwoord van dr. Haiko Bloemendal, voorzitter NVMO
 • Redactioneel: 'Zorgen rondom onze zorg'
 • Patiëntgerapporteerde uitkomsten meten: lust of last?
 • Belangrijke aandachtspunten voor het registreren van verrichtingen binnen de medische oncologie
 • Mammacarcinoom (bijna) binnen bereik van immuuntherapie
 • Hartwig Medical Foundation maakt 3 jaar na start de balans op
 • Streven naar een expertisecentrum voor iedere zeldzame kankervorm
 • Werken en kanker
 • Oncologische revalidatie: geen luxe, maar bittere noodzaak
 • Promotieonderzoek: Spinal (in)stability in metastatic bone disease: experimental, computational, and clinical perspectives van Karlijn Groenen
 • 'Op weg naar centralisering van planning bij multidisciplinaire oncologische zorg' door Gréanne Leeftink

Adviezen commissie BOM

 • ​Adjuvante chemoradiotherapie bij hoogrisico-endometriumcarcinoom.
 • Update: nivolumab bij gerecidiveerd plaveiselcelcarcinoom van het hoofd­-halsgebied.

E-zine MO nr. 4 beschikbaar

E-ZINE LEZEN

MO cover 2018-4

In dit nummer

 • Voorwoord van dr. Jan Willem de Groot, vicevoorzitter redactieraad
 • Redactioneel: 'Over lusten en lasten: het oncologisch MDO anno 2018'
 • Ervoor zorgen het MDO blijft evolueren: Hoe ziet het ideale oncologisch MDO eruit?
 • Resultaten peiling oncologisch MDO
 • Criteria vaststellen voor optimale multidisciplinaire bespreking
 • SONCOS-secretaris prof. dr. Coen Rasch: ‘Hoogste tijd dat financiering MDO goed wordt geregeld’
 • E-consulten in de oncologie: gezamenlijke inspanning nodig
 • Driegesprek met dr. Steven Vogl over ongemakken Amerikaanse gezondheidszorg 
 • Zelflerende algoritmes bij screening, diagnostiek en behandeling
 • Onderzoek met tumororganoïden optimaliseren
 • Tumoren beter aanprikken met robotgeleide radiofrequente ablatie
 • Vaste dosis monoklonaal antilichaam leidt tot flinke kostenbesparing
 • Oncologie vanwege keuzemogelijkheden bij uitstek geschikt voor gedeelde besluitvorming
 • Promotieonderzoek: Genetic classification of uveal melanoma van Serdar Yavuzyiğitoğlu
 • Sabine Netters: 'In discussies over euthanasie mag meer rekening worden gehouden met de impact op de dokter'

Adviezen commissie BOM

 • Bevacizumab in combinatie met carboplatinepaclitaxel bij gerecidiveerd platinumgevoelig epitheliaal ovariumcarcinoom

E-zine MO nr. 3 beschikbaar

E-ZINE LEZEN

In dit nummer

 • Voorwoord van dr. Franchette van den Berkmortel, voorzitter redactieraad en NVMO-bestuurslid
 • Redactioneel: 'Maatwerk'
 • Prof. dr. Sabine Linn over dose dense en sequentiële chemotherapie bij mammacarcinoom
 • Permanent breast seed implants bij laagrisicomammacarcinoom
 • NVMO-voorzitter dr. Haiko Bloemendal licht strategie NVMO 2018-2022 toe
 • DOAC lijkt geschikt voor secundaire preventie veneuze trombo-embolie bij kanker
 • Cytostaticarobot: nauwkeuriger, veiliger en goedkoper chemotherapie voorbereiden
 • Supermicrochirurgie bij lymfoedeem: wel of geen robot inzetten?
 • 'Oncologiefysiotherapie kan uitkomst behandeling verbeteren'
 • Promotieonderzoek: schema van toediening neoadjuvante chemotherapie heeft invloed op de uitkomst van behandeling mammacarcinoom
 • Dr. Kirsten Schimmel: 'Je kunt je afvragen of geneesmiddelen voor zeldzame aandoeningen wel thuishoren in het commerciële circuit'

Adviezen commissie BOM

 • Adjuvant capecitabine na neoadjuvante chemotherapie bij het mammacarcinoom
 • PARP-remmers als onderhoudsbehandeling bij gerecidiveerd platinumgevoelig epitheliaal ovariumcarcinoom
 • Tivozanib als eerstelijns behandeling van het gevorderd of gemetastaseerd heldercellig niercelcarcinoom

E-zine MO nr. 2 beschikbaar

E-ZINE LEZEN

In dit nummer

 • Voorwoord van NVMO-voorzitter dr. Haiko Bloemendal
 • Redactioneel: 'Door de bomen het bos kwijt'
 • IC-triage bij acute kankerpatiënt vereist andere manier van denken
 • Prof. dr. Miriam Koopman: ‘In de toekomst zijn zorg en onderzoek volledig geïntegreerd’
 • Opties en dilemma’s bij behandeling gemetastaseerd prostaatcarcinoom
 • 177Lu-PSMA-therapie: hoopvol, maar nog niet uitontwikkeld
 • Advies landelijke richtlijnwerkgroep Prostaatcarcinoom
 • Datamining uit medische beeldvorming met radiomics
 • Gegevens online: artsen en patiënten moeten er nog aan wennen

Adviezen commissie BOM

 • Abirateron en prednison toegevoegd aan androgeendeprivatietherapie bij hormoongevoelig prostaatcarcinoom
 • Eribuline bij gemetastaseerd wekedelensarcoom na twee eerdere lijnen systeembehandeling
 • Tweedelijns behandeling met atezolizumab bij het urotheelcelcarcinoom van de urinewegen