MO nr. 7 verschenen

E-ZINE LEZEN

In dit themanummer over de zin en onzin van screening onder meer:

 • Mede vanwege de late ontdekking is het overlevingspercentage van longkankerpatiënten laag. Screening ligt voor de hand, te meer omdat de belangrijkste risicogroep bekend is. Onlangs is een grote Europese proefscreening bij zware (ex-)rokers gestart.
 • Op Europees niveau klinken soms stemmen om bevolkingsonderzoek prostaatkanker te starten, maar in Nederland heerst de mening dat de voordelen daarvan niet opwegen tegen de nadelen.
 • Dankzij het bevolkingsonderzoek darmkanker worden tumoren in vroegere stadia gevonden, wat resulteert in minder intensieve behandelingen en wellicht besparing van kosten. Prof. dr. Evelien Dekker (Amsterdam UMC) geeft uitleg.
 • Het in 1990 gestarte bevolkingsonderzoek borstkanker heeft geleid tot veel gezondheidswinst, maar er is ook kritiek. Prof. dr. Mireille Broeders (Radboudumc) vertelt over de toekomst van het screeningsprogramma.

Adviezen commissie BOM

 • Pembrolizumab bij patiënten met een persisterend gerecidiveerd of gemetastaseerd cervixcarcinoom
 • Apalutamide, darolutamide en enzalutamide bij het niet-gemetastaseerd castratieresistent prostaatcarcinoom

Advies commissie Duurzaamheid en Doelmatigheid

 • FOLFIRINOX bij pancreascarcinoom kan efficiënter

Ga naar medischeoncologie.nl om te zoeken in alle nummers van Medische Oncologie.

MO nr. 5 verschenen

E-ZINE LEZEN

In dit nummer: met tumor-organoïden en patient-derived xenografts hopen onderzoekers subgroepen patiënten te identificeren bij wie een nieuwe therapie wél kan slagen, en tegelijkertijd niet-werkzame therapieën in een vroeger stadium te kunnen afschrijven.

En oncologen zijn in toenemende mate geïnteresseerd in farmacogenetica en bloedspiegelcontrole, merken ziekenhuisapothekers dr. Maarten Deenen en dr. Jan Gerard Maring. ‘Dosisindividualisering op basis van gemeten spiegel is waar we van dromen.’

Bij vrouwen die tijdens de zwangerschap borstkanker ontwikkelen hebben de tumoren andere kenmerken dan bij niet-zwangeren met borstkanker, ontdekte dr. Britt Suelmann (UMC Utrecht) tijdens haar promotieonderzoek.

In de rubriek Toppublicaties bespreekt dr. Sofie Wilgenhof (AVL/WIN-O) de studie RELATIVITY-047, waaruit blijkt dat de combinatie relatlimab-nivolumab geen statistisch significant overlevingsvoordeel geeft in vergelijking met nivolumab alleen.

MO nr. 6 verschenen

E-ZINE LEZEN


In dit nummer onder meer:

 • Sinds een aantal jaar is het toedienen van oncologische medicatie in de thuissituatie mogelijk. Vertegenwoordigers van vijf vooroplopende ziekenhuizen zetten uiteen waarom ze wél of juist niet kiezen voor thuistoediening.
 • De nieuwe commissie Duurzaamheid en Doelmatigheid wil laten zien dat de oncologie geneesmiddelen veel doelmatiger kan doseren en ook op andere manieren kan verduurzamen.
 • ‘Neem verdenking op kanker naar aanleiding van NIPT altijd serieus’, betoogt Karin Heesterbeek (Maastricht UMC+).
 • Open podium: Genetisch onderzoek moet toegankelijk zijn voor alle mensen met kanker die volgens de richtlijn hiervoor in aanmerking komen, stelt prof. dr. Margreet Ausems (UMC Utrecht).

Adviezen commissie BOM:

 • Pembrolizumab en chemotherapie als eerstelijnsbehandeling bij het lokaal irresectabel gerecidiveerd of gemetastaseerd tripelnegatief mammacarcinoom
 • Adjuvante behandeling met nivolumab bij patiënten met een verhoogd recidiefrisico van een spierinvasief urotheelcelcarcinoom
 • Adjuvante behandeling met atezolizumab na adjuvante chemotherapie bij patiënten met een stadium IB-IIIA NSCLCGa naar www.medischeoncologie.nl om te zoeken in alle nummers van Medische Oncologie.

MO nr. 4 verschenen

E-ZINE LEZEN

Driekwart van de kankerpatiënten in Nederland ervaart nadelige financiële gevolgen van hun ziekte. Erover praten doen ze niet graag, terwijl juist dat kan helpen om hulp in te schakelen.

Verder in dit nummer: in een handvol Nederlandse ziekenhuizen kunnen kleine aantallen patiënten al terecht voor een nieuwe behandeling met 177lutetium-PSMA-617. Hoe pakken deze centra dit aan?

En de Commissie voor Beentumoren heeft sinds de oprichting in 1953 behandelaren talloze waardevolle consultaties kunnen geven. Maar het kan altijd beter, stelt voorzitter prof. dr. Pancras Hogendoorn.

In de rubriek Promotie vertelt dr. Tessa de Bitter hoe ze ontdekte dat de helft van de patiënten met galblaaskanker een DNA-verandering in de tumor heeft waarvoor therapieën beschikbaar zijn voor andere tumortypes die ontwikkeld zijn.

MO nr. 3 verschenen

E-ZINE LEZEN

Trastuzumab-deruxtecan en tucatinib laten indrukwekkende resultaten zien in patiënten met veelvuldig voorbehandelde HER2-positieve gemetastaseerde borstkanker. Dr. Carolien Schröder (AVL/UMCG) en Joan Heijns (Amphia) hebben al met de middelen gewerkt en zijn razend enthousiast.

Verder in dit nummer: verstandelijk beperkte mensen met kanker worden minder intensief behandeld. Dat concludeert Anne Boonman (Radboudumc) op basis van een scoping review gepubliceerd in The Lancet Oncology.

En de enige manier om polyneuropathie tijdens chemotherapie tegen te gaan is de behandeling aan te passen en de patiënt pijnstilling te geven, stellen dr. Joost Jongen en dr. Art Vreugdenhil.

Uit onderzoek van dr. Myriam Chalabi blijkt dat neoadjuvante immuuntherapie veelbelovende resultaten geeft bij mensen met vroeg stadium coloncarcinoom.

MO nr. 2 verschenen

E-ZINE LEZEN

Het gebruik van patient-reported outcome measures beperkt zich niet meer tot het wetenschappelijk onderzoek. Ook binnen de reguliere oncologische zorg zijn ze bezig met een opmars. 

Verder in dit nummer: wat moet er in het basispakket verzekerde zorg komen? Zorginstituut Nederland buigt zich over zulke vragen en raadpleegt daarvoor verschillende commissies. NVMO-leden dr. Ferry Eskens en prof. dr. Hans Gelderblom zitten in twee van deze commissies. 

Het is bekend dat veel oncologische patiënten gebruikmaken van aanvullende interventies zoals voedingssupplementen, yoga en acupunctuur. Isala opende een polikliniek Integratieve Zorg voor advies.

In de rubriek Promotie vertelt dr. Wouter Bulten (Radboudumc, Nijmegen) hoe kunstmatige intelligentie prostaatbiopten beter en consistenter kan beoordelen dan de gemiddelde patholoog.

MO nr. 1 verschenen

E-ZINE LEZEN

Follow-up van kankerpatiënten is vaak noodzakelijk maar aanpassingen van de huidige praktijk kunnen in sommige gevallen de druk op de patiënt, de zorg en de zorgkosten verlichten. Er lopen diverse onderzoeken naar waar oncologische opvolging het beste kan plaatsvinden, met welke frequentie en met welke methode.

Verder in dit nummer: de NVMO heeft samen met de Nederlandse Vereniging Voor Pathologie een protocol met zorgpad ontwikkeld voor het diagnostische traject bij patiënten met een onbekende primaire tumor.

En naturalkillercellen vormen een interessante optie als drager voor chimere antigeenreceptortherapie, met minder risico op de ernstige bijwerkingen die CAR T-cellen kunnen veroorzaken.

In deze nieuwe rubriek ‘Aan de keukentafel’ interviewt prof. dr. Ad Kaptein, emeritus hoogleraar Medische psychologie, kankerpatiënten over hun ziekte, behandeling en de reacties van hun omgeving.

Drie nieuwe redactieleden MO

Dr. Tineke Buffart, mr. dr. Jacco de Haan en dr. Rutger Koornstra zijn toegetreden tot de redactieraad van Medische Oncologie.

Drie zittende leden namen afscheid: dr. Franchette van den Berkmortel, dr. Derk Jan de Groot en prof. dr. Hanneke Wilmink. Verder is zittend lid dr. Tom van der Hulle van start gegaan als vicevoorzitter van de raad. Klik op onderstaande button voor de volledige samenstelling van de redactieraad.

meer informatie

MO nr. 10 verschenen

In dit nummer bespreken Amanda Pladdet en Anne Boerboom, voorzitter van V&VN Oncologie de sombere berichten over hoge werkdruk en grote uitstroom onder verpleegkundigen waarin zij vooralsnog weinig lichtpuntjes zien.

E-ZINE LEZEN

Verder blikt NVMO-voorzitter dr. Machteld Wymenga na afloop van de Oncologiedagen 2021 terug op het afgelopen jaar en vooruit op het volgende.

PhD-kandidaat Karlijn de Joode heeft tijdens de jaarlijkse NVMO Oncologiedagen De Pieter de Mulder Award gewonnen, die haar de kans biedt drie maanden stage te
lopen bij een internationaal instituut.

Tot slot bereikte internist-oncoloog prof. dr. Winald Gerritsen (Radboudumc) de pensioengerechtigde leeftijd. Hij is in Europa een van de pioniers in oncologische immuuntherapie met focus op prostaat- en urotheelcelcarcinoom. Als emeritus hoogleraar begeleidt hij de komende tijd onderzoekers in het Reinier Haga Prostaatkankercentrum (PKC).

MO nr. 9 verschenen

In dit nummer bespreken internist-oncologen dr. Carolien Smorenburg en dr. Paul Hamberg enkele opvallende uitkomsten van de peiling over toepassing van bisfosfonaten bij mamma- en prostaatcarcinoom.

E-ZINE LEZEN

Verder klinkt vanuit het veld instemming met de positieve beoordeling van genexpressietest Oncotype, maar ook onbegrip over het feit dat de veelgebruikte MammaPrint nog steeds niet wordt vergoed.

De klinische relevantie van het zogenoemde abscopal effect bij kanker is nog onduidelijk. Verschillende lopende onderzoeken moeten meer duidelijkheid geven over de synergie van immuuntherapie en radiotherapie.

Tot slot wordt gammaknife gezien als de gouden standaard voor intracraniële bestraling die een hoge nauwkeurigheid vereist. Maar er zijn ook andere vormen van precisiebestraling. Is de plaats van de gammaknife hierin al uitgekristalliseerd?