MO nr. 2 verschenen

E-ZINE LEZEN

In dit nummer

 • Voorwoord door dr. Jan Willem de Groot: Nare dromen
 • Nieuws en mededelingen van het NVMO-­bestuur
 • Redactioneel: Dromen of nachtmerries...
 • 'Hiermee kunnen we het gesprek met de individuele patiënt aangaan'
 • Beter doorbehandelen dan Stop & Go
 • 'Netwerkvorming is complex maar onontkoombaar'
 • Promotie: Innovatieve methode voor lokale activatie van immuuncellen
 • Overzicht dissertaties februari 2020
 • Helende woorden: Een reis om mijn schedel
 • Open podium: Onvoorzichtige uitspraken over vasten tijdens chemotherapie

Adviezen commissie BOM

 • Dacomitinib als eerstelijnsbehandeling van stadium IIIb/IV niet-kleincellig longcarcinoom met een activerende EGFR-mutatie
 • Ramucirumab en erlotinib als eerstelijnsbehandeling van stadium IV niet-kleincellig long-carcinoom met een EGFR-mutatie
 • Opties voor eerstelijnstherapie bij gemetastaseerd EGFR-positief NSCLC

Ga naar www.medischeoncologie.nl om te zoeken in alle nummers van Medische Oncologie.

MO nr. 1 verschenen

E-ZINE LEZEN

Cover Medische Oncologie 1-2020

In dit nummer

 • Voorwoord door dr. Haiko Bloemendal: Voor niets gaat de zon op
 • Nieuws en mededelingen van het NVMO-­bestuur
 • Redactioneel: Hoeveel evidence is nodig?
 • HIPEC voor ovariumcarcinoom: omarmd in Nederland, betwijfeld in België
 • Het wemelt van de offlabel-indicaties bij sarcomen
 • Beste proefschriften van het jaar: winnaars over hun onderzoek
 • Onderzoek naar cellulaire interacties in tumormicromilieu
 • Atezolizumab bij TNBC: type PD-L1-assay van groot belang
 • Promotie: Computermodel voorspelt fractuurrisico bij botmetastasen
 • Overzicht dissertaties januari 2020
 • Helende woorden: Mom’s cancer
 • Open podium: Wie mag bepalen wat kwaliteit van zorg inhoudt?
 • Column: Laat ons dat formulier invullen

Adviezen commissie BOM

 • Atezolizumab en nab-paclitaxel als eerstelijnsbehandeling bij patiënten met een irresectabel of gemetastaseerd tripelnegatief mammacarcinoom
 • Ramucirumab als tweedelijnsbehandeling bij gevorderd of gemetastaseerd hepatocellulair carcinoom
 • Sorafenib bij gevorderd of refractair desmoïd

Ga naar www.medischeoncologie.nl om te zoeken in alle nummers van Medische Oncologie.

MO nr. 10 verschenen

E-ZINE LEZEN

In dit nummer

 • Voorwoord door dr. Jan Willem de Groot: Tissue is the issue…
 • Nieuws en mededelingen van het NVMO-­bestuur
 • Redactioneel: Moleculaire diagnostiek in de dagelijkse oncologische praktijk
 • Toekomstvisie over kwaliteit belangrijkste thema
 • Publicaties in gerenommeerde tijdschriften onderstrepen waarde van CPCT
 • ‘We willen alle mogelijke behandelopties in kaart brengen’
 • Offlabel-indicaties van medicatie bij maligniteiten in het hoofd-halsgebied
 • Profiteert premenopauzale mammacarcinoompatiënt van ovariële suppressie en een aromataseremmer?
 • Promotie: ‘Radio-embolisatie is waardevolle aanvulling in behandelpalet voor NET’
 • Overzicht dissertaties december 2019
 • Helende woorden: Wit
 • Open podium: ‘Elke patiënt met kanker op een wachtlijst is er een te veel’

Adviezen commissie BOM

 • Atezolizumab in combinatie met carboplatine-paclitaxel-bevacizumab als eerstelijns behandeling voor gemetastaseerd niet-plaveiselcellig niet-kleincellig longcarcinoom
 • Pembrolizumab bij gerecidiveerd en/of gemetastaseerd plaveiselcelcarcinoom van het hoofd-halsgebied
 • Trastuzumab-emtansine als adjuvante behandeling na neoadjuvante chemotherapie en doelgerichte therapie bij het HER2-positief mammacarcinoom
 • Rectificatie: indicatie olaparib bij het gevorderd epitheliaal ovariumcarcinoom

Ga naar www.medischeoncologie.nl om te zoeken in alle nummers van Medische Oncologie.

MO nr. 9 verschenen

E-ZINE LEZEN

In dit nummer

 • Voorwoord door dr. Derk Jan de Groot: Omgaan met paradox
 • Nieuws en mededelingen van het NVMO-­bestuur
 • Medische Oncologie scoort een 8
 • Redactioneel: Leidt taakherschikking tot kostenbeheersing?
 • Taakherschikking en taakdelegatie zijn nog niet uitgekristalliseerd
 • ESMO-congres 2019: Veel presentaties met uitkomsten over algehele overleving
 • Programma Oncologiedagen voor Nederland en Vlaanderen 2019
 • (Bijna) alle mammacarcinoompatiënten onder de ‘UMBRELLA’
 • Promotie: MSI-test bij CRC toekomstige standaard in Nederland?
 • Overzicht dissertaties oktober en november 2019
 • Helende woorden: Kankerheks
 • Open podium: ‘Eenduidige toepassing van PSA-test bij prostaatcarcinoom van belang’

Adviezen commissie BOM

 • Talazoparib bij een lokaal gevorderd of gemetastaseerd HER2-negatief mammacarcinoom met een BRCA-kiembaanmutatie
 • Trifluridine/tipiracil (TAS-102) als derdelijns behandeling bij gemetastaseerd maagcarcinoom

Ga naar www.medischeoncologie.nl om te zoeken in alle nummers van Medische Oncologie.

MO nr. 8 verschenen

E-ZINE LEZEN

In dit nummer

 • Voorwoord door dr. Haiko Bloemendal: Nederlandse successen
 • Nieuws en mededelingen van het NVMO-­bestuur
 • Te weinig bedden, te weinig verpleegkundigen
 • Redactioneel: Het gaat goed met oncologisch Nederland!
 • Alleen betalen bij gewenst effect?
 • ‘Het wachten is op goedkeuring van immuuntherapie’
 • Programma Oncologiedagen voor Nederland en Vlaanderen 2019
 • ‘Hoe zet je de beschikbare middelen zo effectief mogelijk in?’
 • Trials within cohorts: het beste van twee werelden?
 • Circulerende tumorcellen en tumor-DNA bij gemetastaseerd prostaatcarcinoom
 • Promotie: Kwaliteitsregistraties waardevol in veranderend oncologisch landschap
 • Overzicht dissertaties september en oktober 2019
 • Helende woorden: De bedrogene
 • Open podium: ‘De keuzes van de anesthesioloog beïnvloeden de uitkomsten van oncologische chirurgie’
 • Congresagenda

Adviezen commissie BOM

 • Atezolizumab met chemotherapie als eerstelijns behandeling voor ‘extensive stage’ kleincellig longcarcinoom
 • Ovariële suppressie in combinatie met tamoxifen of exemestaan in de adjuvante setting bij premenopauzale vrouwen met een mammacarcinoom

Ga naar www.medischeoncologie.nl om te zoeken in alle nummers van Medische Oncologie.

MO nr. 7 verschenen

E-ZINE LEZEN

In dit nummer

 • Voorwoord: 'Oncologie 'next level''
 • Redactioneel: 'Moe, maar trots'
 • Nieuws en mededelingen van het NVMO-­bestuur
 • Wetenswaardigheden uit de Nederlandse oncologie
 • ‘Neem ook het stervensproces mee in de differentiaaldiagnose’
 • Immuuntherapie bij melanoom stadium I-II
 • Wereldwijd offlabel-gebruik van medicatie voor neuro-endocriene tumoren
 • App tegen vermoeidheid bij kanker
 • Het zwarte gat na kanker
 • 'Goed opgezette studies nodig om veelbelovende biomarkers naar de kliniek te brengen'
 • Helende woorden: Ingehouden tranen
 • Open podium: Ook in het DNA-tijdperk geldt: meten is weten
 • Congresagenda

Adviezen commissie BOM

 • Perioperatieve chemotherapie met FLOT bij het resectabele lokaal gevorderde adenocarcinoom van de maag of gastro-oesofageale overgang
 • Rucaparib als onderhoudsbehandeling bij het gerecidiveerd platinumsensitief ovariumcarcinoom

Ga naar www.medischeoncologie.nl om te zoeken in alle nummers van Medische Oncologie.

MO nr. 6 verschenen

E-ZINE LEZEN

In dit nummer

 • Voorwoord: 'Oliedom'
 • Redactioneel: 'Goede kankerzorg is meer dan alleen een medische behandeling'
 • Nieuws en mededelingen van het NVMO-­bestuur
 • Wetenswaardigheden uit de Nederlandse oncologie
 • Perifere stage: go or no-go?
 • Resultaten peiling over normtijden in de medische oncologie
 • Peiling geeft nieuwe voeding aan discussie over polikliniektijden
 • Impressie van de Post-ASCO 2019
 • Andere balans tussen werk en privéleven in Denemarken
 • Evaluatie bevolkingsonderzoek darmkanker
 • Offlabel-indicaties medicatie bij schildkliercarcinoom
 • Belangrijkste aandachtspunten nieuwe richtlijn Pancreascarcinoom toegelicht
 • Overzicht dissertaties juli en augustus 2019
 • Helende woorden: De dood van een imker
 • Open podium: ‘Hoe houdt u zicht op de witte raven?'
 • Congresagenda

Adviezen commissie BOM

 • Olaparib bij gemetastaseerd HER2-negatief mammacarcinoom
 • Olaparib als onderhoudsbehandeling bij gevorderd epitheliaal ovariumcarcinoom

Ga naar www.medischeoncologie.nl om te zoeken in alle nummers van Medische Oncologie.

MO nr. 5 verschenen

E-ZINE LEZEN

In dit nummer

 • Voorwoord door dr. Haiko Bloemendal, voorzitter NVMO
 • Nieuws en mededelingen van het NVMO-­bestuur
 • Wetenswaardigheden uit de Nederlandse oncologie
 • NVMO-consensus: Diverse systemische behandelingen HCC en galwegcarcinoom (nog) niet vergoed
 • Wisseling voorzitterschap SONCOS
 • Locoregionale behandelingen bij HCC
 • MDO: verbetering van patiëntenzorg en kostenbesparing?
 • Locoregionale behandelingen bij HCC
 • Promotie: ‘Inspelen op de informatiezoekende patiënt’
 • Overzicht dissertaties juli 2019
 • Helende woorden: Als adem lucht wordt
 • Open podium: ‘Prospectieve dataregistratie en toestemming vragen zouden de norm moeten zijn’
 • Congresagenda

Adviezen commissie BOM

 • Pembrolizumab bij gemetastaseerd plaveiselcelcarcinoom van de long
 • Capecitabine bij cholangiocarcinoom of galblaascarcinoom

Ga naar www.medischeoncologie.nl om te zoeken in alle nummers van Medische Oncologie.

MO nr. 4 verschenen

E-ZINE LEZEN

In dit nummer

 • Voorwoord door dr. Jan Willem de Groot, voorzitter redactieraad
 • Nieuws en mededelingen van het NVMO-­bestuur
 • Wetenswaardigheden uit de Nederlandse oncologie
 • NVMO-commissie Kwaliteit: ‘Beroepsgroep mag explicieter laten zien dat ze goed werk levert’
 • Verdiepen in opleiding op maat
 • Niet ‘out of the box’ maar ‘outside the box’
 • Selectiever biopteren bij mannen met verhoogd PSA
 • Profiteert de niercelcarcinoompatiënt van verdere concentratie?
 • Expertpanel geeft meer gewogen oordeel van patiënt
 • Zelf ‘in the lead’ bij bepaling kwaliteitsbeleid
 • Medical devices beoordelen
 • Werken in ander EU-land
 • Nieuwe fase voor Center for Personalized Cancer Treatment
 • PARP-remmers bij aanzienlijk aantal patiënten ineffectief
 • Offlabel-indicaties medicatie bij longcarcinoom en mesothelioom
 • Offlabel-indicaties medicatie bij gliomen
 • Versnelde registratie: gevaarlijk pad of doordachte route?
 • Promotie: Quality of care for pancreatic cancer patients, with focus on the elderly
 • Overzicht dissertaties mei 2019
 • Helende woorden: Kankerpaviljoen
 • Congresagenda

Adviezen commissie BOM

 • Cabozantinib bij hepatocellulair carcinoom
 • Lenvatinib bij hepatocellulair carcinoom

Ga naar www.medischeoncologie.nl om te zoeken in alle nummers van Medische Oncologie.

MO nr. 3 verschenen

E-ZINE LEZEN

In dit nummer

 • Voorwoord door Dr. Franchette van den Berkmortel, vicevoorzitter redactieraad
 • Nieuws en mededelingen van het NVMO-­bestuur
 • Redactioneel: Paarse krokodil
 • Vereniging: ‘Beroepsgroep mag explicieter laten zien dat ze goed werk levert’
 • Patiëntenperspectief: Samenwerking intensiveren
 • Kwaliteit: NFU en NVZ pleiten voor minder keurmerken
 • NVMO-consensus: Offlabel-­indicaties medicatie bij oesofagus­ en maagcarcinoom
 • NVMO-consensus: Offlabel-­indicaties bij blaascarcinoom, prostaatcarcinoom en testiscarcinoom
 • Patiëntenzorg: ‘Relatie gebits verval en kanker behandeling lastig te bewijzen’
 • ‘Zorgplan afstemmen op de behoefte van de individuele patiënt’
 • Promotie: Disease progression and therapy-induced changes in metastatic colorectal cancer
 • Overzicht dissertaties maart en april 2019
 • Helende woorden: Patrimony: a true story
 • Congresagenda

Adviezen commissie BOM

 • Adjuvant aangepast FOLFIRINOX bij het gereseceerd pancreascarcinoom
 • Ribociclib en endocriene therapie bij gemetastaseerd HR-­positief mammacarcinoom
 • Ribociclib en endocriene therapie bij gemetastaseerd mammacarcinoom
 • Commissie BOM trekt positief advies over olaratumab bij wekedelensarcoom in

Ga naar www.medischeoncologie.nl om te zoeken in alle nummers van Medische Oncologie.