Actuele advie­zen cieBOM

De commissie BOM bepaalde de plaats van atezolizumab bij NSCLC en van SIRT bij lever­metastasen. Ook voerde de commissie beoordelingen uit van subgroepen van enkele eerder gepubliceerde rapporten.

actuele adviezen