E-publicaties adviezen RCC

De NVMO-commissie BOM boog zich onlangs over de plaats van respectievelijk avelumab-axitinib en pembrolizumab-axitinib bij niercelcarcinoom (RCC).

Wat de eerstelijns combinatiebehandeling met avelumab en axitinib bij het gemetastaseerd heldercellig RCC betreft concludeert de commissie dat de resultaten van de JAVELIN Renal 101-studie voldoen aan de PASKWIL-criteria voor een – voorlopig – positief advies voor palliatieve behandeling.

Wat de eerstelijns combinatiebehandeling met pembrolizumab en axitinib bij het gemetastaseerd heldercellig RCC betreft concludeert de commissie dat de resultaten van de KEYNOTE-426-studie voldoen aan de criteria voor een positief advies volgens de PASKWIL-criteria voor palliatieve behandeling.

E-publicaties van beide adviezen zijn te raadplegen en downloaden via onderstaande button.

naar adviezen

Nieuwe adviezen cieBOM

De commissie BOM bepaalde de plaats van cabozantinib en van nivolumab-ipilimumab als eerstelijns behandelingen van mRCC en van apalutamide of enzalutamide bij nmCRPC.

PASKWIL-criteria adjuvante behandeling

Op 16 november 2018 tijdens de algemene ledenvergadering van de NVMO stonden twee onderwerpen centraal: het voorstel van de commissie BOM betreffende de aanpassing van de PASKWIL-criteria voor adjuvante behandeling en een update van het SONCOS-normeringsrapport. Vooral over het eerste onderwerp werd flink gediscussieerd. NVMO-voorzitter dr. Haiko Bloemendal en (scheidend) NVMO-bestuurslid dr. Ferry Eskens, tevens voorzitter van de commissie BOM, geven een toelichting.

lees verder

Actuele adviezen cieBOM

De commissie BOM bepaalde de plaats van adjuvant capecitabine na neoadjuvante chemotherapie bij mammacarcinoom, van tivozanib bij RCC en van PARP-remmers bij ovariumcarcinoom.

actuele adviezen