Actuele advie­zen cieBOM

De NVMO-commissie BOM heeft de plaats bepaald van abirateron-prednison en ADT bij prostaatcarcinoom, van atezolizumab bij UCC van de urinewegen en van eribuline bij wekedelensarcoom.

actuele adviezen