E-zine MO nr. 2 beschikbaar

E-ZINE LEZEN

In dit nummer

 • Voorwoord van NVMO-voorzitter dr. Haiko Bloemendal
 • Redactioneel: 'Door de bomen het bos kwijt'
 • IC-triage bij acute kankerpatiënt vereist andere manier van denken
 • Prof. dr. Miriam Koopman: ‘In de toekomst zijn zorg en onderzoek volledig geïntegreerd’
 • Opties en dilemma’s bij behandeling gemetastaseerd prostaatcarcinoom
 • 177Lu-PSMA-therapie: hoopvol, maar nog niet uitontwikkeld
 • Advies landelijke richtlijnwerkgroep Prostaatcarcinoom
 • Datamining uit medische beeldvorming met radiomics
 • Gegevens online: artsen en patiënten moeten er nog aan wennen

Adviezen commissie BOM

 • Abirateron en prednison toegevoegd aan androgeendeprivatietherapie bij hormoongevoelig prostaatcarcinoom
 • Eribuline bij gemetastaseerd wekedelensarcoom na twee eerdere lijnen systeembehandeling
 • Tweedelijns behandeling met atezolizumab bij het urotheelcelcarcinoom van de urinewegen