PASKWIL-criteria bij immunotherapie

Volgens de commissie BOM zijn de huidige PASKWIL-criteria geschikt voor het beoordelen immunotherapiestudies.

De commissie BOM heeft in het najaar van 2017 een verzoek vanuit het oncologische behandelveld ontvangen om haar gedachten te laten gaan over de geschiktheid van de huidige PASKWIL-criteria bij de beoordeling van studies met immunotherapie.

De achterliggende gedachte had onder meer te maken met het optreden van het fenomeen ‘pseudoprogressie’ tijdens deelname aan een studie met immunotherapie, en de mogelijke beperkingen die de PASKWIL-criteria zouden kunnen hebben voor het adequaat beoordelen van stabiele overlevingscurves op lange termijn.

Aan de hand van de vraagstelling heeft de commissie BOM alle door haar beoordeelde immunotherapiestudies van atezolizumab, ipilimumab, nivolumab en pembrolizumab nog eens kritisch bekeken. Hieruit heeft de commissie de conclusie kunnen trekken dat de huidige PASKWIL-criteria geschikt zijn voor het beoordelen van de eindpunten progressievrije overleving en totale overleving, inclusief de beoordeling van de bijbehorende hazard ratios van alle beoordeelde immunotherapiestudies. Het lijkt op dit moment dus niet noodzakelijk voor deze golf van geneesmiddelen andere criteria te ontwikkelen.

De commissie BOM waardeert het zeer wanneer het veld kritisch de werkwijze van de commissie volgt en zo nodig becommentarieert, en staat te allen tijde open voor vragen en suggesties die haar werkwijze verder zouden kunnen optimaliseren. De commissie BOM is bereikbaar via ciebom@nvmo.org.