NVMO Post-ASCO 2018

De NVMO organiseert op donderdag 28 juni a.s. in Antropia in Driebergen de Post-ASCO 2018. Deelname voor NVMO-leden is kosteloos.

Tijdens de Post-ASCO 2018 zullen verschillende Nederlandse collega’s een overzicht geven van de laatste ontwikkelingen en trends zoals gepresenteerd tijdens de 2018 ASCO Annual Meeting in Chicago.

Aan bod komt het laatste nieuws op gebied van de behandeling van gynaecologische tumoren, mammacarcinoom, het bovenste deel van de tractus digestivus (oesofaguscarcinoom, maagcarcinoom, pancreascarcinoom en levercarcinoom), het onderste deel van de tractus digestivus (colorectaal carcinoom), longcarcinoom en urogenitale maligniteiten. Tevens wordt ingegaan op actuele ontwikkelingen rondom immunotherapie en recent nieuws in geneesmiddelenland.

Iedere presentatie zal worden afgesloten met een interactieve sessie van 10 minuten om deelnemers de ruimte te geven over de interpretatie van de sprekers en de consequenties voor de dagelijkse praktijk te discussiëren.

Dagvoorzitters van de Post-ASCO 2018 zijn internist-oncologen dr. Sjoerd Hovenga (Nij Smellinghe, Drachten / NVMO-bestuurslid) en prof. dr. Stefan Sleijfer (Erasmus MC Kanker Instituut, Rotterdam). Deelname aan het symposium is voor NVMO-leden kosteloos.

meer informatie