5e congres van 5D’s

DCCG, DHCG, DPCG, DPOG en DUCG en organiseren op 28 en 29 juni 2022 in Ermelo het 5e Multidisciplinair Gastro-intestinaal Oncologie Congres.

Tijdens het multidisciplinaire congres staan de laatste ontwikkelingen op het gebied van colorectaal carcinoom, hepatocellulair carcinoom, maag- en oesofaguscarcinoom en pancreascarcinoom centraal.

Uiteenlopende onderwerpen met betrekking tot de diagnostiek en behandeling zullen de revue passeren, waaronder artificiële intelligentie, organoïden, liquid biopsies, circulerend tumor-DNA, biomarkers, immuuntherapie, chemoradiatie, complexe casuïstiek, DICA en updates van studies.

meer informatie

BOOG-symposium over real world evidence

BOOG organiseert op 30 juni 2022 in Utrecht het Real World Evidence en Borstkanker Symposium.

Het symposium staat geheel in het teken van de waarde van real world data en real world evidence voor het optimaliseren van de behandeling van patiënten met mammacarcinoom.

Verschillende facetten hiervan komen aan bod, waaronder methodologische uitdagingen, privacy van patiënten, rol bij toelating van geneesmiddelen, visie vanuit farmaceutische industrie en lopende initiatieven in Nederland.

meer informatie

Post-ASCO 2022

De NVMO organiseert op 23 juni 2022 in Driebergen de Post-ASCO 2022.

Tijdens dit NVMO-symposium presenteren Nederlandse collega’s het belangrijkste nieuws van de 2022 ASCO Annual Meeting en gaan ze in op de betekenis en mogelijke implicaties daarvan voor de Nederlandse dagelijkse praktijk.

Deelname aan de Post-ASCO 2022 is voor NVMO-leden kosteloos. Accreditatie wordt onder meer bij de NIV aangevraagd.

Klik op onderstaande button voor meer informatie over het programma, de sprekers en inschrijving.

meer informatie

NABON-BOOG Symposium 2022

NABON en BOOG organiseren op 12 april 2022 in Antropia in Driebergen-Rijsenburg hun jaarlijkse symposium.

Het programma, dat tevens via een livestream te volgen is, staat geheel in het teken van de laatste ontwikkelingen bij de diagnostiek en behandeling van mammacarcinoom.

Vanuit de radiologie zal dr. Thiemo van Nijnatten een update geven over axillaire beeldvorming en diagnostiek in de neoadjuvante setting. Daarnaast gaat dr. Maaike Boer vanuit de medische oncologie in op de plaatsbepaling van behandelopties in de gemetastaseerde setting.

Verder zal de Young Investigator Award worden uitgereikt en verzorgt de winnaar een wetenschappelijke lezing. Vanuit de pathologie berlicht dr. Celien Vreuls prognosticeren in de neoadjuvante en adjuvante setting. Tot slot geeft prof. dr. Johanneke Portielje een update over de behandeling van oudere patiënten.

meer informatie

Weten­schappelijke LWNO-dag

De Landelijke Werkgroep Neuro-Oncologie (LWNO) organiseert op 22 april 2022 in het Beatrixgebouw in Utrecht haar jaarlijkse wetenschappelijke dag.

Het doel van de LWNO-dag is het presenteren en uitwisselen van onderzoek en ervaringen binnen alle deelgebieden van de neuro-oncologie.

Het programma besteedt onder meer aandacht aan de laatste ontwikkelingen op het gebied van imaging, resultaten van preklinisch onderzoek bij gliomen, resultaten van onderzoek naar behandeling van gliomen, cognitieve en psychosociale aspecten en supportive care. Verder houdt dr. Farshad Nassiri (Canada) een voordracht over moleculaire classificatie van meningeomen en de mogelijke implicaties daarvan.

Het programma kan tevens via een livestream worden gevolgd. Klik op onderstaande button voor meer informatie over programma, sprekers en inschrijving.

meer informatie

WIN-O & DRCG Symposium RCC 2022

WIN-O en DRCG organiseren op 9 maart 2022 het jaarlijkse Multidisciplinair Symposium Niercelcarcinoom. Het symposium kan op locatie in Ede of via een livestream worden gevolgd.

Tijdens het symposium passeren de laatste wetenschappelijke ontwikkelingen de revue en gaan sprekers in op dilemma's in de behandeling van primair en gevorderd niercelcarcinoom.

Internist-oncologen dr. Maureen Aarts (Maastricht UMC+), Britt Suelmann (UMC Utrecht) en uroloog dr. Paul Verhagen (Erasmus MC) vormen dit jaar de programmacommissie.

Meer informatie over het programma en inschrijving staat op de website van WIN-O.

meer informatie

DUOS stelt Jaar­symposium uit

Het DUOS-bestuur heeft besloten om het 11e DUOS Jaarsymposium in december niet door te laten gaan.

Het DUOS-bestuur komt tot dit besluit door de toenemende COVID-19-besmettingen, de recent aangescherpte coronamaatregelen, nieuwe regels voor (internationale) sprekers en enkele andere onverwachte wijzigingen.

Het DUOS-bestuur gaat de mogelijkheden onderzoeken om het symposium komend voorjaar alsnog te organiseren, maar verwacht dat de kans groter is dat het symposium als vanouds op de eerste vrijdag van december 2022 wordt georganiseerd.

meer informatie

WIN-O Symposium Melanoom 2021

Het WIN-O Multidisciplinair Symposium Melanoom zal op 30 november 2021 in Ede plaatsvinden.

Het overkoepelende van deze hybride editie, die ook online te volgen zal zijn, is 'controversen in huidkanker'.

Op het programma staan diverse actuele ontwikkelingen op het gebied van systemische therapie, immuuntherapie, radiotherapie en moleculaire pathologie. Dit jaar is er speciale aandacht voor niet-melanoomhuidkanker. Ook komen onderzoek van eigen bodem en de impact van COVID-19-pandemie op de melanoomzorg in Nederland aan bod.

De symposiumorganisatie wordt dit jaar gevormd door internist-oncoloog dr. Marion Stevense (Amphia), dermatoloog dr. Remco van Doorn (LUMC) en oncologisch chirurgen dr. Dirk Grünhagen (Erasmus MC) en dr. Susanne Estourgie (MC Leeuwarden). Het symposium wordt georganiseerd vanuit de Dutch Melanoma and Skin Cancer Group van WIN-O.

Ga voor meer informatie over het progamma en inschrijving naar de website van WIN-O.

meer informatie

11e DUOS Jaarsymposium

DUOS organiseert op 3 december 2021 in Utrecht de 11e editie van haar jaarsymposium. Inschrijving is mogelijk tot en met 26 november 2021.

Internationele gastsprekers prof. dr. Nick James en prof. dr. Alison Birtle gaan respectievelijk in op nieuwe ontwikkelingen bij de behandeling van castratieresistent prostaatcarcinoom met een laag volume en op adjuvante chemotherapie bij urotheelcelcarcinoom.

Daarnaast geeft Hans Westgeest een update over resultaten van de CAPRI-studie, presenteert dr. Niven Mehra een rapportage vanuit de DUOS-werkgroep Gemetastaseerd Prostaatcarcinoom en dr. Michiel van der Heijden vanuit de DUOS-werkgroep Spierinvasief Blaascarcinoom.

Ook houden twee promovendi korte presentaties en wordt de Fred Guurink Prijs toegekend aan het beste uro-oncologische proefschrift van het jaar. Meer informatie over het programma, de sprekers en inschrijving staat op de DUOS-website.

meer informatie

DUOS Jaarsymposium 2020

Op 4 december 2020 organiseert de Dutch Uro-Oncology Studygroup (DUOS) de 10e editie van haar Jaarsymposium.

Vanwege de COVID-19-maatregelen zullen maximaal 80 deelnemers in Boerderij Mereveld in Utrecht kunnen worden verwelkomd. Verder kunnen dit jaar alleen artsen deelnemen uit ziekenhuizen die bij DUOS zijn aangesloten.

meer informatie