Update richtlijn CRC

Recentelijk is een update beschikbaar gekomen van het onderdeel over ‘adjuvante systemische therapie’ van het medisch-oncologische deel van de richtlijn voor het colorectaal carcinoom.

De update is tot stand gekomen dankzij samenwerking van het NVMO-bestuur met de DCCG-werkgroep Medische Oncologie onder leiding van internist-oncoloog prof. dr. Kees Punt.

 Update onderdeel adjuvante systemische therapie van medisch-oncologische deel richtlijn colorectaal carcinoomcolorectaal carcinoom (mei 2018)