Input gevraagd voor SONCOS-rapport

NVMO-leden kunnen inhoudelijke input voor het updaten van het huidige SONCOS-rapport uiterlijk maandag 13 augustus a.s. doorgeven aan het NVMO-bestuur via bestuur@nvmo.org.

Een vertegenwoordiging van het NVMO-bestuur zal de binnengekomen suggesties van NVMO-leden met SONCOS afstemmen.

Versie 6 van het SONCOS-normeringsrapport is te vinden op de website van SONCOS. Voor de ontwikkeling van versie 7 van het multidisciplinaire normeringsrapport heeft SONCOS onderstaande tijdspad vastgesteld. SONCOS streeft ernaar om normeringsrapport versie 7 in februari 2019 te publiceren.