Strategie NVMO 2018-2022

De definitieve Strategie NVMO 2018-2022 is als pdf-bestand te downloaden op de NVMO-website. Het document beschrijft de beoogde richting van de NVMO voor de komende jaren om de positie en belangen van de internist-oncoloog het best te kunnen behartigen op zowel zorginhoudelijk niveau als op organisatorisch en beleidsmatig niveau.

 Strategie NVMO 2018-2022