Extra NVMO-bijeenkomst op 14 december 2022

Op 14 december 2022 organiseert de NVMO een besloten bijeenkomst om met elkaar na te denken en te discussiëren over de toekomstbestendigheid van de medisch-oncologische zorg in Nederland.

De exponentieel stijgende zorgkosten met het vooruitzicht van een snel groeiende oncologische patiëntenpopulatie de aankomende jaren baart veel NVMO-leden zorgen. Hoe houden we de zorg betaalbaar en haalbaar? Het maken van moeilijke keuzes lijkt onvermijdelijk, maar welke…

Wij hopen op uw komst te mogen rekenen!

Wanneer: woensdagavond 14 december 2022 van 17:00 tot 21:00
Waar: Villa Jongerius, Utrecht
(www.villajongerius.nl, loopafstand van Utrecht CS)
Hoe: alleen fysieke aanwezigheid
Wie: alleen NVMO-leden
Kosten: gratis
Programma: volgt

registreer hier

Duurzaamheids­commissie van start gegaan

De nieuwe NVMO-commissie Duurzaamheid en Doelmatigheid geeft adviezen om medicatie in de oncologie doelmatiger te doseren.

In Nederland verspillen we elk jaar 10 tot 20 miljoen euro aan orale oncolytica. Volgens dr. Machteld Wymenga, voorzitter van de commissie, en dr. Roelof van Leeuwen is dat niet nodig. In een interview voor Medische Oncologie vertellen de internist-oncoloog en ziekenhuisapotheker dat ze met de commissie willen laten zien dat de oncologie geneesmiddelen veel doelmatiger kan doseren en ook op andere manieren kan verduurzamen. Het eerste advies van de commissie gaat over het efficiënter, met minder comedicatie en patiëntvriendelijker toedienen van paclitaxel.

lees interview lees advies

Internist-oncologen gezocht

Heeft u interesse om zitting te nemen in een van de huidige of toekomstige besturen, commissies of werkgroepen van de NVMO?

En/of heeft u als internist-oncoloog ervaring met en/of kennis van specifieke aspecten binnen of gerelateerd aan de medische oncologie, bijvoorbeeld op didactisch, bestuurlijk, financieel en/of wetenschappelijk vlak? En wilt u deze ook inzetten om de vele activiteiten en ambities van de NVMO te kunnen verwezenlijken? Mail dan naar secretariaat@nvmo.org.

Deels nieuwe samenstelling webredactie

Dr. ing. Sjoerd Hovenga heeft de voorzittershamer voor de redactieraad van de NVMO-website overgedragen aan dr. Geert Cirkel. Daarnaast is Lisanne Hamming tot de raad toegetreden.

De redactieraad bestaat verder uit Renske van den Brink-Schimmel, dr. Nienke de Glas (tevens bestuurslid jNVMO) en Marleen Tent. Ook in 2022 zal de webredactieraad zich als adviesraad of redactieraad richten op de ontwikkeling van online nascholingsprogramma's.

meer informatie

‘Plannen genoeg voor 2022’

In een interview voor Medische Oncologie blikt NVMO-voorzitter dr. Machteld Wymenga terug op 2021 en vooruit op 2022.

Ze gaat onder meer in op de door de NVMO-leden aangenomen nieuwe PASKWIL-criteria voor niet-gerandomiseerde studies. Verder vindt ze dat er balans dient te worden gezocht tussen transparantie en registratielast. Lees het volledige interview op medischeoncologie.nl.

lees verder

Twee nieuwe NVMO-bestuursleden

Per 1 januari 2022 treden Ruud Blankenburgh en dr. Geert Cirkel aan als nieuwe leden van het NVMO-bestuur. Zij volgen respectievelijk Robbert van Alphen en dr. ing. Sjoerd Hovenga op.

Dr. Geert Cirkel en Ruud Blankenburgh.

 

Blankenburgh is werkzaam bij Saxenburgh Medisch Centrum in Hardenberg. Hij zal volgend jaar van start gaan als NVMO-bestuurslid met de portefeuille richtlijnen, kwaliteit, DOT en andere beroepsbelangen.

Cirkel is werkzaam bij Meander Medisch Centrum in Amersfoort en UMC Utrecht. Hij zal aantreden als NVMO-bestuurslid met de portefeuille nascholing en congressen. Ook zal hij het voorzitterschap van de programmacommissie van de Oncologiedagen overnemen, aantreden als voorzitter van de redactieraad van de NVMO-website en namens de NVMO aantreden als bestuurslid van de NVvO.

Internist-oncologen gezocht

Zoals elk jaar staan er ook in 2021 vele activiteiten en ambities op de agenda van de NVMO. Om deze te kunnen verwezenlijken, heeft de NVMO hulp van haar leden nodig.

Heeft u als internist-oncoloog ervaring met specifieke aspecten binnen of gerelateerd aan ons vakgebied, bijvoorbeeld op bestuurlijk, financieel en/of wetenschappelijk vlak, en wilt u deze ook inzetten voor de NVMO? Of heeft u interesse om zitting te nemen in een van de huidige of toekomstige commissies of werkgroepen van de NVMO?

Meld u dan vrijblijvend aan bij het NVMO-secretariaat via secretariaat@nvmo.org. Ook bij vragen kunt u het secretariaat mailen.

PDMA 2020 voor Ziena Abdulrahman

De Pieter De Mulder Award 2020 is vandaag tijdens de virtuele editie van de Oncologiedagen 2020 door de NVMO toegekend aan Ziena Abdulrahman.

Ziena Abdulrahman wint Pieter De Mulder Award 2020
Foto: Jeroen van Kooten Fotografie

Onderzoeksstage

De promovenda van het LUMC zal het aan de award verbonden bedrag van 15.000 euro inzetten voor een onderzoeksstage bij de onderzoeksgroep van prof. dr. Ahmed Ahmed van de University of Oxford. Ahmed is hoofd van het Ovarian Cancer Cell Laboratory en internationaal leider op het gebied van translationeel onderzoek naar ovariumcarcinoom. Abdulrahman (1995) wil tijdens de stage kennis opdoen van de unieke deep-single cell RNA-sequencingtechnieken waarin de groep van Ahmed voorloper is. Ook zal ze onder zijn begeleiding onderzoek gaan uitvoeren naar het raakvlak tussen tumorgenetica en tumorimmunologie en de prognostische impact hiervan bestuderen. De opgedane kennis over nieuwe technieken en analysemethoden zal ze in het LUMC gaan toepassen en verder uitbouwen.

Huidig onderzoek

Abdulrahman doet momenteel promotieonderzoek bij de afdelingen Medische Oncologie, Pathologie en Gynaecologie van het LUMC onder supervisie van prof. dr. Sjoerd van der Burg (immuuntherapie en immunomonitoring), dr. Noel de Miranda (immunogenetica) en dr. Mariette van Poelgeest (immunologie gynaecologische tumoren). Haar onderzoek is gericht op de tumormicro-omgeving als potentiële prognostische en voorspellende biomarker voor respons op immuuntherapie.

Oordeel jury

De jury voor de NVMO-prijs werd ook dit jaar gevormd door prof. dr. Stefan Sleijfer (voorzitter / Erasmus MC), prof. dr. Carla van Herpen (Radboudumc, Nijmegen) en prof. dr. Jourik Gietema (UMC Groningen). Behalve van de inhoud van het voorgestelde onderzoek was de jury ook zeer onder de indruk van het cv van de winnares, dat zeer veel activiteiten laat zien die niet direct medisch van aard zijn maar wel van groot maatschappelijk belang. Veelzijdigheid is een belangrijke eigenschap van onderzoekers en ook wat dat betreft heeft de jury het volste vertrouwen dat zij een succesvolle carrière als oncologisch onderzoeker tegemoet kan zien. De jury hoopt dat deze prijs daarbij een welkome ondersteuning is.

De jaarlijkse NVMO-prijs, die mogelijk wordt gemaakt door Pfizer, is in de zomer van 2007 ingesteld ter nagedachtenis aan de Nijmeegse internist-oncoloog prof. dr. Pieter De Mulder (1949-2007).

NVMO bekroont proefschriften van dr. Emil ter Veer en dr. Kirsten Moek

Vandaag tijdens de virtuele Oncologiedagen 2020 bekroonde de NVMO de dissertaties van respectievelijk dr. Emil ter Veer en dr. Kirsten Moek tot beste oncologieproefschriften van het jaar.

Proefschrift Ter Veer

Dr. Emil ter Veer (1991) werd door de NVMO bekroond voor zijn proefschrift Systematic approach to unify evidence for advanced upper gastrointestinal cancer treatment, waarop hij 12 december 2019 aan de Universiteit van Amsterdam promoveerde. Hij voerde zijn promotieonderzoek uit onder supervisie van promotor prof. dr. Hanneke van Laarhoven (medische oncologie) en copromotor dr. Martijn van Oijen (klinische epidemiologie). Ter Veer studeerde psychologie en geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam. Zijn promotieonderzoek verrichtte hij aan de afdeling Medische Oncologie van het Amsterdam UMC, locatie AMC. Momenteel werkt hij als arts-assistent SEH en eerder als arts-assistent interne geneeskunde bij het Flevoziekenhuis in Almere.

Proefschrift Moek

Dr. Kirsten Moek (1985) viel in de prijzen met haar proefschrift PET imaging and in silico analyses to support personalized treatment in oncology. Zij promoveerde op 24 februari 2020 aan Rijksuniversiteit Groningen onder supervisie van promotor prof. dr. Liesbeth de Vries (medische oncologie) en copromotoren dr. Derk Jan de Groot (medische oncologie) en dr. Rudolf Fehrmann (medische oncologie). De winnares studeerde geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam. Tijdens haar promotieonderzoek was zij verbonden aan de afdeling Medische Oncologie en het Cancer Research Center Groningen van het UMC Groningen. Tegenwoordig werkt ze als longarts in opleiding bij ziekenhuis Alrijne in Leiderdorp.

Oordeel jury

De jury die de taak had om de aangemelde proefschriften te beoordelen werd dit jaar gevormd door internist-oncologen prof. dr. Haiko Bloemendal (Radboudumc, voorzitter NVMO), dr. Judith Kroep (LUMC) en dr. Marije Slingerland (LUMC, penningmeester NVMO). De originaliteit en klinische toepasbaarheid van beide proefschriften in combinatie met de publicaties in journals met een hoge impact factor maakte dat de jury unaniem tot deze keuze kwam. Het feit dat Ter Veer zijn proefschrift grotendeels in zijn eigen tijd naast zijn opleiding geneeskunde schreef en dat de keuze van het onderwerp en de methodologie veelal eigen initiatief waren, maakt hem tot winnaar van de eerste prijs.

Eerste vrouwelijke NVMO-voorzitter

Dr. Machteld Wymenga neemt per 1 januari 2021 de voorzittershamer over van de huidige NVMO-voorzitter prof. dr. Haiko Bloemendal.

Wymenga, internist-oncoloog bij het Medisch Spectrum Twente in Enschede, is sinds 2019 NVMO-bestuurslid en maakte al eerder van 2010 tot 2016 deel uit van het NVMO-bestuur. Sinds 2011 is ze lid van de NVMO-commissie BOM, sinds 2016 secretaris en sinds 2019 voorzitter van deze commissie. Eerder was ze bestuurslid van GeriOnNe. In Medisch Spectrum Twente is ze medisch manager van het oncologisch centrum en van de vakgroep interne geneeskunde en voorzitter van het palliatief adviesteam. Daar was zij eerder waarnemend opleider.

Bloemendal, sinds februari 2016 voorzitter van de NVMO en vanuit die functie lid van het dagelijks bestuur van SONCOS, is sinds mei 2019 voorzitter van het Centrum voor Oncologie van het Radboudumc in Nijmegen en sinds 1 november 2019 hoogleraar Netwerken in oncologie.