NVMO heeft huidige strategie aangescherpt

De NVMO heeft besloten om de vastgestelde strategie van 2018 voor de komende jaren te herijken.

Het document NVMO Strategie 2022 - 2026 beschrijft de richting die de NVMO de komende jaren op wil om de positie en belangen van de internist-oncoloog het best te kunnen behartigen op zowel zorginhoudelijk, als op organisatorisch, maatschappelijk en beleidsmatig niveau.

NAAR STRATEGIE

Twee nieuwe NVMO-bestuursleden

Allert Vos en Corine de Graaf zijn toegetreden tot het NVMO-bestuur. Zij volgen Ruud Blankenburgh en Foppie de Boer op.

Allert Vos zal als bestuurslid aan de slag gaan met de portefeuille richtlijnen, kwaliteit, DOT en andere beroepsbelangen. Daarnaast is hij lid geworden van de NVMO-commissie Kwaliteit. Vos is internist-oncoloog in Bernhoven in Uden.

Corine de Graaf is voorzitter van de jNVMO, vanuit die functie maakt ze deel uit van het NVMO-bestuur. Ze is aios in het UMCG in Groningen.

Wijziging in NVMO-bestuur

Ruud Blankenburgh heeft om persoonlijke redenen besloten na een jaar af te treden uit het bestuur. De open gevallen portefeuille betreft kwaliteit, richtlijnen, beroepsbelangen en COVID-19.

Extra NVMO-bijeenkomst op 14 december 2022

Op 14 december 2022 organiseert de NVMO een besloten bijeenkomst om met elkaar na te denken en te discussiëren over de toekomstbestendigheid van de medisch-oncologische zorg in Nederland.

De exponentieel stijgende zorgkosten met het vooruitzicht van een snel groeiende oncologische patiëntenpopulatie de aankomende jaren baart veel NVMO-leden zorgen. Hoe houden we de zorg betaalbaar en haalbaar? Het maken van moeilijke keuzes lijkt onvermijdelijk, maar welke…

Wij hopen op uw komst te mogen rekenen!

Wanneer: woensdagavond 14 december 2022 van 17.00 tot 21.00 uur
Waar: Villa Jongerius, Utrecht
(www.villajongerius.nl, loopafstand van Utrecht CS)
Hoe: alleen fysieke aanwezigheid
Wie: alleen NVMO-leden
Kosten: gratis

registreer hier

PROGRAMMA


17.00 - 17.05 uur Opening en welkom
Dr. Machteld Wymenga
17.05 - 17.20 uur Toelichting op de NKR-data
Dr. Machteld Wymenga
17.20 - 17.35 uur Voorstel aanpassen PASKWIL-criteria
Prof. dr. An Reyners
(zie Powerpointpresentatie van commissie BOM alv 11 november 2022)
17.35 - 17.50 uur ‘Tijd voor doelmatigheid in de praktijk’ 
Dr. Hans Westgeest
17.50 - 18.00 uur Pauze
18.00 - 19.00 uur Stellingen en debat: ‘Het zal mijn tijd wel duren’
Miriam Wumkes, Brigitte Haberkorn en dr. Bianca Mostert
19.00 - 19.30 uur Diner
19.30 - 20.00 uur ‘Yes we can’
Prof. dr. Gabe Sonke
20.00 - 20.45 uur Uitwerking in werkgroepen
20.45 - 21.00 uur Afsluiting
Dr. Machteld Wymenga

Duurzaamheids­commissie van start gegaan

De nieuwe NVMO-commissie Duurzaamheid en Doelmatigheid geeft adviezen om medicatie in de oncologie doelmatiger te doseren.

In Nederland verspillen we elk jaar 10 tot 20 miljoen euro aan orale oncolytica. Volgens dr. Machteld Wymenga, voorzitter van de commissie, en dr. Roelof van Leeuwen is dat niet nodig. In een interview voor Medische Oncologie vertellen de internist-oncoloog en ziekenhuisapotheker dat ze met de commissie willen laten zien dat de oncologie geneesmiddelen veel doelmatiger kan doseren en ook op andere manieren kan verduurzamen. Het eerste advies van de commissie gaat over het efficiënter, met minder comedicatie en patiëntvriendelijker toedienen van paclitaxel.

lees interview lees advies

Internist-oncologen gezocht

Heeft u interesse om zitting te nemen in een van de huidige of toekomstige besturen, commissies of werkgroepen van de NVMO?

En/of heeft u als internist-oncoloog ervaring met en/of kennis van specifieke aspecten binnen of gerelateerd aan de medische oncologie, bijvoorbeeld op didactisch, bestuurlijk, financieel en/of wetenschappelijk vlak? En wilt u deze ook inzetten om de vele activiteiten en ambities van de NVMO te kunnen verwezenlijken? Mail dan naar secretariaat@nvmo.org.

Deels nieuwe samenstelling webredactie

Dr. ing. Sjoerd Hovenga heeft de voorzittershamer voor de redactieraad van de NVMO-website overgedragen aan dr. Geert Cirkel. Daarnaast is Lisanne Hamming tot de raad toegetreden.

De redactieraad bestaat verder uit Renske van den Brink-Schimmel, dr. Nienke de Glas (tevens bestuurslid jNVMO) en Marleen Tent. Ook in 2022 zal de webredactieraad zich als adviesraad of redactieraad richten op de ontwikkeling van online nascholingsprogramma's.

meer informatie

‘Plannen genoeg voor 2022’

In een interview voor Medische Oncologie blikt NVMO-voorzitter dr. Machteld Wymenga terug op 2021 en vooruit op 2022.

Ze gaat onder meer in op de door de NVMO-leden aangenomen nieuwe PASKWIL-criteria voor niet-gerandomiseerde studies. Verder vindt ze dat er balans dient te worden gezocht tussen transparantie en registratielast. Lees het volledige interview op medischeoncologie.nl.

lees verder

Twee nieuwe NVMO-bestuursleden

Per 1 januari 2022 treden Ruud Blankenburgh en dr. Geert Cirkel aan als nieuwe leden van het NVMO-bestuur. Zij volgen respectievelijk Robbert van Alphen en dr. ing. Sjoerd Hovenga op.

Dr. Geert Cirkel en Ruud Blankenburgh.

 

Blankenburgh is werkzaam bij Saxenburgh Medisch Centrum in Hardenberg. Hij zal volgend jaar van start gaan als NVMO-bestuurslid met de portefeuille richtlijnen, kwaliteit, DOT en andere beroepsbelangen.

Cirkel is werkzaam bij Meander Medisch Centrum in Amersfoort en UMC Utrecht. Hij zal aantreden als NVMO-bestuurslid met de portefeuille nascholing en congressen. Ook zal hij het voorzitterschap van de programmacommissie van de Oncologiedagen overnemen, aantreden als voorzitter van de redactieraad van de NVMO-website en namens de NVMO aantreden als bestuurslid van de NVvO.