Commissie Kwaliteit van start gegaan

De NVMO-leden stemden tijdens de algemene ledenvergadering op 16 november 2018 in met de benoeming van de leden van de NVMO-commissie Kwaliteit.

De commissie heeft de opdracht gekregen om vanuit medisch-oncologisch perspectief de kwaliteit van zorg in Nederland te definiëren, regie te houden op richtlijnontwikkeling en de kennisagenda te beheren. Ook is de commissie binnen de NVMO het aanspreekpunt voor registraties en indicatoren. De gedefinieerde kwaliteitseisen dienen te worden verankerd in het SONCOS-normeringsdocument. De internist-oncoloog met zijn team binnen de keten kan daarop worden getoetst. De commissie heeft een agenda gemaakt en de NVMO-leden tijdens de algemene ledenvergadering uitgenodigd deze agenda aan te vullen. In 2019 zal uitwerking plaatsvinden van een aantal uit deze lijst geselecteerde onderwerpen.

Het dagelijks bestuur van de commissie wordt gevormd door dr. Franchette van den Berkmortel (voorzitter commissie / Zuyderland MC, Heerlen en Sittard-Geleen), dr. Filip de Vos (UMC Utrecht) en dr. Ester Siemerink (ZGT, Almelo-Hengelo). Commissieleden zijn dr. Ferry Eskens (Erasmus MC, Rotterdam), dr. Hiltje de Graaf (Medisch Centrum Leeuwarden), Alet Jansen-Mager (Isala, Meppel en Zwolle), dr. Hans Pruijt (Jeroen Bosch Ziekenhuis, Den Bosch) en dr. Cathrien Tromp-van Driel (Gelre Ziekenhuizen, Apeldoorn).

lees meer

Wisseling van de wacht in bestuur NVMO

Per 1 januari 2019 zullen 4 nieuwe leden toetreden tot het NVMO-bestuur.

Dr. Ferry Eskens (Erasmus MC) zal in het bestuur worden opgevolgd door dr. Machteld Wymenga (Medisch Spectrum Twente). Ze neemt vanaf 2019 tevens de voorzittershamer van de commissie BOM van hem over. Verder zal dr. Jan Willem de Groot (Isala) de functie van dr. Franchette van den Berkmortel (Zuyderland MC) in het bestuur overnemen en tevens vanaf 2019 het stokje van haar overnemen als voorzitter van de redactieraad van Medische Oncologie. Hij was al vicevoorzitter van de redactieraad.

Daarnaast neemt dr. Marije Slingerland (LUMC) vanaf 2019 officieel in het NVMO-bestuur de functie van penningmeester over van prof. dr. Carla van Herpen (Radboudumc). De nieuwe penningmeester maakte al vanaf mei 2018 deel uit van het bestuur. Verder wordt dr. Gabe Sonke (Antoni van Leeuwenhoek) in het bestuur opgevolgd door dr. Margot Tesselaar (Antoni van Leeuwenhoek). Het NVMO-bestuur dankt de scheidende bestuursleden voor hun waardevolle inspanningen in de afgelopen jaren en wenst de nieuwe bestuursleden veel succes.


Dr. Ferry Eskens, dr. Franchette van den Berkmortel, dr. Gabe Sonke en prof. dr. Carla van Herpen (v.l.n.r.) nemen afscheid van het NVMO-bestuur. Tijdens de algemene ledenvergadering op 16 november 2018 werden ze in het zonnetje gezet.

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Voormalig NVMO-voorzitter prof. dr. Koos van der Hoeven is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Hij ontving de koninklijke onderscheiding tijdens zijn afscheidssymposium op 1 november 2018. Van der Hoeven, voormalig internist-oncoloog en afdelingshoofd Medische Oncologie bij het Radboudumc in Nijmegen, werd benoemd vanwege zijn belangrijke bijdragen aan het verbeteren van de oncologische zorg in Nederland.

Hij spant zich al jaren in om de zorg voor kankerpatiënten te verbeteren. Zo startte hij het programma Food for Care, waardoor kankerpatiënten vaker kleine porties krijgen met de juiste voedingsstoffen. Ook droeg hij bij aan het creëren van mogelijkheden voor thuismedicatie en spant hij zich als voorzitter van het Nationaal AYA Platform in voor jonge kankerpatiënten.

Mogelijke herziening van criteria adjuvante behandeling

De cieBOM is voornemens om de beoordelings­criteria voor adjuvante behandeling te herzien.

Voorstellen voor herziening van de criteria zullen worden gedaan tijdens de komende algemene ledenvergadering van de NVMO op vrijdag 16 november a.s. in Congrescentrum Papendal.

De voorstellen zullen worden gedaan mede vanwege recente ontwikkelingen rondom de adjuvante behandeling van het in opzet curatief gereseceerde melanoom. Naar aanleiding van recente publicaties is er overleg geweest tussen WIN-O, NVMO-commissie BOM en NVMO-bestuur. Aan de hand van de (eventuele) nieuwe criteria en de nieuwste gepubliceerde wetenschappelijke data zal de commissie BOM een nieuw advies publiceren.

Meer informatie hierover is te vinden in de brief die het NVMO-bestuur begin oktober naar de WIN-O-werkgroep Melanoom heeft gestuurd. Deze brief is voor NVMO-leden te lezen in het besloten onderdeel van de NVMO-website.

lees brief

Strategie NVMO 2018-2022

De definitieve Strategie NVMO 2018-2022 is als pdf-bestand te downloaden op de NVMO-website. Het document beschrijft de beoogde richting van de NVMO voor de komende jaren om de positie en belangen van de internist-oncoloog het best te kunnen behartigen op zowel zorginhoudelijk niveau als op organisatorisch en beleidsmatig niveau.

 Strategie NVMO 2018-2022

Strategie 2018-2022 geaccordeerd

In Medische Oncologie licht NVMO-voorzitter dr. Haiko Bloemendal de tijdens de recente ALV besproken onderwerpen en enkele concrete stappen toe.

Bij deze ALV op 3 april 2018 in Utrecht stonden drie onderwerpen centraal: het conceptdocument Strategie NVMO 2018-2022, de financiering en begroting van de NVMO, en de samenwerking tussen SONCOS en Federatie Medisch Specialisten.

lees verder

Ook NVMO doet aangifte tegen tabaksindustrie

In navolging van onder meer andere beroeps­verenigingen heeft ook de NVMO aangifte gedaan tegen de tabaksindustrie.

De NVMO heeft de wens tot aangifte, die op 15 februari 2018 namens de NVMO is ingediend door advocaat Bénédicte Ficq, als volgt omschreven:

'De Nederlandse Vereniging voor Medische Oncologie (NVMO) wil zich als vereniging aansluiten bij de aangifte tegen de tabaksindustrie. Het moge duidelijk zijn dat onze leden dagelijks geconfronteerd worden met patiënten met kwaadaardige ziekten waarvan een groot deel mede veroorzaakt wordt door het roken. Hier dient tegen opgetreden te worden!'

Een overzicht van alle aangevers is via onderstaande button te vinden op de website TabakNee.

naar overzicht

Agenda ALV

De NVMO houdt op vrijdag 17 november a.s. van 8.00 tot 10.00 uur tijdens de Oncologiedagen voor Nederland en Vlaanderen 2017 in Congrescentrum Papendal haar algemene ledenvergadering.

Voor NVMO-leden is de agenda te raadplegen en downloaden in het besloten ledendeel van de NVMO-website via onderstaande button (inloggen vereist). Daar zijn tevens de notulen van de afgelopen algemene ledenvergadering en andere vergaderstukken te vinden.

naar agenda

Pieter De Mulder Award 2017

Tijdens de Oncologiedagen 2017 zal volgens traditie de Pieter De Mulder Award worden uitgereikt. Kandidaten voor de award dienen zich uiterlijk 2 oktober 2017 aan te melden.

Doelstelling van de award is om een jonge onderzoeker op het gebied van de medische oncologie in staat te stellen gedurende een periode van maximaal 2 maanden kennis op te doen in een kliniek of instituut in het buitenland ten behoeve van bevordering van oncologische research. De maximale bijdrage hiervoor is 6.000 euro.

lees verder