Updates richtlijn CRC

In de afgelopen maanden zijn updates beschikbaar gekomen van het medisch-oncologische deel van de richtlijn voor het colorectaal carcinoom.

De updates zijn tot stand gekomen dankzij samenwerking van het NVMO-bestuur met de DCCG-werkgroep Systemische Therapie onder leiding van internist-oncoloog prof. dr. Kees Punt.

Update onderdeel adjuvante systemische therapie van medisch-oncologische deel richtlijn CRC (april 2018)
Update onderdeel adjuvante chemotherapie van medisch-oncologische deel richtlijn CRC (september 2017)
Brief van DCCG en NVMO over updaten medisch-oncologische deel richtlijn CRC (september 2017)
Update onderdeel adjuvante chemotherapie medisch-oncologische deel richtlijn CRC (juli 2017)