Updates richtlijn CRC

In de afgelopen maanden zijn updates beschikbaar gekomen van het medisch-oncologische deel van de richtlijn voor het colorectaal carcinoom.

De updates zijn tot stand gekomen dankzij samenwerking van het NVMO-bestuur met de DCCG-werkgroep Systemische Therapie onder leiding van internist-oncoloog prof. dr. Kees Punt.

 Update onderdeel adjuvante systemische therapie van medisch-oncologische deel richtlijn CRC (mei 2018)
 Update onderdeel adjuvante chemotherapie van medisch-oncologische deel richtlijn CRC (oktober 2017)
 Update medisch-oncologische deel richtlijn CRC (september 2017)
 Brief van DCCG en NVMO over update medisch-oncologische deel richtlijn CRC (september 2017)