E-publicaties adviezen cieBOM

Recentelijk bepaalde de commissie BOM de plaats van abemaciclib bij mammacarcinoom en van osimertinib bij niet-kleincellig longcarcinoom.

actuele adviezen