Mogelijke herziening van criteria adjuvante behandeling

De cieBOM is voornemens om de beoordelings­criteria voor adjuvante behandeling te herzien.

Voorstellen voor herziening van de criteria zullen worden gedaan tijdens de komende algemene ledenvergadering van de NVMO op vrijdag 16 november a.s. in Congrescentrum Papendal.

De voorstellen zullen worden gedaan mede vanwege recente ontwikkelingen rondom de adjuvante behandeling van het in opzet curatief gereseceerde melanoom. Naar aanleiding van recente publicaties is er overleg geweest tussen WIN-O, NVMO-commissie BOM en NVMO-bestuur. Aan de hand van de (eventuele) nieuwe criteria en de nieuwste gepubliceerde wetenschappelijke data zal de commissie BOM een nieuw advies publiceren.

Meer informatie hierover is te vinden in de brief die het NVMO-bestuur begin oktober naar de WIN-O-werkgroep Melanoom heeft gestuurd. Deze brief is voor NVMO-leden te lezen in het besloten onderdeel van de NVMO-website.

lees brief