Visie minister Bruno Bruins op oncologische zorg

lees e-zine

In dit nummer

 • Voorwoord dr. Jan Willem de Groot, vicevoorzitter redactieraad
 • Redactioneel: Beter kiezen dankzij data
 • Visie minister Bruno Bruins op oncologische zorg
 • Negatief besluit Zorginstituut Nederland over MammaPrint: de standpunten uiteengezet
 • Offlabel-indicaties medicatie toetsen aan de stand der wetenschap en praktijk
 • Dr. Hanneke Wilmink bespreekt offlabel-indicaties van medicatie bij pancreascarcinoom
 • Ondersteuning van gezin getroffen door kanker
 • Betrouwbaarheid: de grote uitdaging bij klinische big data
 • Rosalind E. Franklin Award for Women in Science voor prof. dr. Floor van Leeuwen
 • Internationale aandacht voor Nederlandse richtlijn wervelmetastasen
 • Impressie van het ESMO 2018 Congress in München
 • Promotieonderzoek: Texture analysis in colorectal liver metastases: a potential imaging biomarker van Rianne Beckers
 • Overzicht dissertaties oktober en november 2018
 • Opinie dr. Gabe Sonke: ‘De commissie BOM is niet te streng’

Adviezen commissie BOM

 • ​Abemaciclib in combinatie met een niet-steroïdale aromataseremmer of fulvestrant bij gemetastaseerd HR-positief, HER2-negatief mammacarcinoom
 • Osimertinib als eerstelijns behandeling voor patiënten met EGFR-gemuteerd niet-kleincellig longcarcinoom
 • Pembrolizumab met chemotherapie als eerstelijns behandeling voor gemetastaseerd niet-kleincellig longcarcinoom

Ga naar www.medischeoncologie.nl om te zoeken in alle nummers van Medische Oncologie.