Samenwerking NVMO en MEDtalks Oncology

Recentelijk is in een pilot een samenwerking van start gegaan tussen de NVMO en MEDtalks Oncology.

De NVMO streeft vanuit deze samenwerking onder meer naar de ontwikkeling van nieuwe online nascholingsprogramma’s over oncologische onderwerpen die tot dusver niet of te weinig aan bod komen. De webredactie van de NVMO-website speelt bij deze samenwerking een centrale rol. Zij is als adviesraad betrokken bij al langer bestaande online nascholingen van MEDtalks.

Zo heeft de webredactie advies uitgebracht voor de programma’s over respectievelijk triple-negatief mammacarcinoom (live te volgen op 28 november 2018) en hormoongevoelig mammacarcinoom (live te volgen op 18 december 2018). Beide programma’s zijn onderdeel van de bekende nascholingsreeks Drieluik Mammacarcinoom.

Verder heeft de webredactie de ambitie om medio 2019 als redactieraad minstens één geheel zelf ontwikkeld online nascholingsprogramma aan te bieden op de NVMO-website. Meer informatie hierover volgt in een later stadium.