E-learning over zeldzame kanker

De NVMO en het Dutch Rare Cancer Platform ontwikkelden samen met MEDtalks een vijfdelige e-learning over zeldzame kanker.

U kunt direct met deze e-learning van start gaan.

Specialisten op het betreffende gebied presenteren in de vijf afleveringen de laatste ontwikkelingen over achtereenvolgens zeldzame hoofd-halstumoren en thoraxtumoren, endocriene tumoren, zeldzame tumoren van het spijsverteringskanaal, zeldzame melanomen en huidtumoren en fusiegen-gerelateerde tumoren.

De serie is gericht op alle medisch specialisten die met zeldzame kanker te maken (kunnen) krijgen. De eerste vier afleveringen zijn direct te volgen. De vijfde aflevering komt vanaf 2 februari 2022 beschikbaar.

meer informatie

E-learning over HER2+ borstkanker

Een expertpanel bespreekt tijdens een live e-learning op 19 januari 2022 actuele ontwikkelingen in de behandeling van HER2-positief mamma­carcinoom.

Internist-oncologen Jara Baas, dr. Ester Siemerink en prof dr. Gabe Sonke zullen aan de hand van interactieve casuïstiek ingaan op praktijkkwesties en behandelmogelijkheden.

Onder begeleiding van presentator Inge Diepman bespreekt het expertpanel belangrijke actuele vraagstukken. Zijn er bij mammacarcinoom in een vroeg stadium patiënten die zonder chemotherapie behandeld kunnen worden? Welke plaats krijgen de nieuwe middelen tucatinib en trastuzumab deruxtecan straks in de behandeling? Hoe om te gaan met oligometastasen?

Deelnemers aan deze live e-learning, die deel uitmaakt van de nascholingsreeks Drieluik Mammacarcinoom, kunnen vragen voorleggen aan de sprekers in de studio. Dit nascholingsprogramma valt onder de samenwerkingsovereenkomst tussen de NVMO en MEDtalks.

meer informatie

Prostaatkanker Update 2021

Op 9 december 2021 vindt van 19.30 tot 20.30 uur het live online nascholingsprogamma Prostaatkanker Update 2021 plaats.

Een multidisciplinair specialistenpanel gaat tijdens tijdens deze e-learning in op relevante actuele ontwikkelingen en klinische aandachtspunten bij gemetastaseerd hormoongevoelig prostaatcarcinoom (mHSPC) en gemetastaseerd castratieresistent carcinoom (mCRPC). Het panel bestaat uit internist-oncoloog Addy van de Luijtgaarden, radiotherapeut prof. dr. Piet Ost, uroloog dr. Jean-Paul van Basten en verpleegkundig specialist Joost de Baaij.

Aan de hand van casuïstiek uit de dagelijkse praktijk bepreken de panelleden diverse behandelopties voor mHSPC en mCRPC. Aan bod komen onder meer radiotherapie, chemotherapie, hormoontherapie (waaronder abirateron, apalutamide en enzalutamide) en combinaties van deze opties. Het specialistenpanel staat ook stil bij aandachtspunten rondom de begeleiding van beide patiëntgroepen in de vorm van supportive care, zoals aandacht voor botverlies geïnduceerd door hormoontherapie en management van botgezondheid bij botmetastasen. Verder bespreekt het panel het belang van begeleiding en monitoring van kwaliteit van leven.

Deelnemers aan de live e-learning kunnen vragen voorleggen aan de sprekers in de studio. Dit nascholingsprogramma valt onder de samenwerkingsovereenkomst tussen de NVMO en MEDtalks. Ga voor meer informatie over het programma en voor inschrijving naar nvmo.org/pu2021.

meer informatie

Behandelkeuzes bij RCC

In een live e-learning op 25 november 2021 van 20.30 tot 21.30 geeft een specialistenpanel praktische handvatten voor het maken van behandelkeuzes bij gemetastaseerd niercelcarcinoom.

Het specialistenpanel bestaat uit internist-oncologen dr. Maureen Aarts, prof. dr. John Haanen, dr. Britt Suelmann en Hans Westgeest.

Met de toevoeging van allerhande nieuwe combinaties is er een uitgebreid therapeutisch arsenaal beschikbaar gekomen voor de behandeling van gemetastaseerd niercelcarcinoom. Hoe deze opties optimaal in de dagelijkse praktijk in te zetten? Aan de hand van casuïstiek zullen de panelleden onder meer ingaan op het antwoord op deze vraag.

Deelnemers aan deze live e-learning kunnen vragen voorleggen aan de sprekers in de studio. Dit nascholingsprogramma valt onder de samenwerkingsovereenkomst tussen de NVMO en MEDtalks. Ga voor meer informatie over het programma en voor inschrijving naar nvmo.org/rcc2021.

meer informatie

E-learning over behandeling HSBC

In een e-learning op 2 december 2021 bespreekt een expertpanel actuele ontwikkelingen in de behandeling van hormoongevoelig mammacarcinoom (HSBC).

Dr. Vincent Dezentjé, dr. Judith Kroep en prof. dr. Elsken van der Wall zullen aan de hand van interactieve casuïstiek ingaan op actuele praktijkkwesties en mogelijkheden voor behandeling.

Het specialistenpanel zal diverse praktische vragen beantwoorden. Bij welke patiënt en hoelang neoadjuvante endocriene therapie inzetten? Welk bewijs is er om adjuvante hormoontherapie te verlengen? Welke nieuwe inzichten zijn er voor de behandeling van perimenopauzale patiënten met HR-positief mammacarcinoom? En hoe kan beweging behandelingsgerelateerde klachten verminderen?

Deelnemers aan deze live e-learning, die deel uitmaakt van de nascholingsreeks Drieluik Mammacarcinoom, kunnen vragen voorleggen aan de sprekers in de studio. Dit nascholingsprogramma valt onder de samenwerkingsovereenkomst tussen de NVMO en MEDtalks. Ga voor meer informatie over het programma en voor inschrijving naar nvmo.org/hsbc.

meer informatie

E-learning over behandeling TNBC

In een e-learning op 26 oktober 2021 van 18.30 tot 19.30 uur gaat een expertpanel in op de laatste ontwikkelingen van de behandeling van triple-negatief mammacarcinoom (TNBC).

Het expertpanel bestaat uit dr. Agnes Jager, dr. Marleen Kok, dr. Wim van der Steeg en dr. Jolien Tol.

Welke informatie is voorhanden over het wel of niet toevoegen van carboplatine aan de neoadjuvante behandeling? Hoe gaat de neoadjuvante en adjuvante behandeling eruitzien als straks immuuntherapie kan worden ingezet? En hoe optimaal voor te bereiden op nieuwe behandelingen in de gemetastaseerde setting? Deze en andere vragen zullen door het expertpanel worden beantwoord.

meer informatie

PARP-remming in de praktijk

In deze live e-learning op woensdag 6 oktober 2021 van 20.30 tot 21.30 uur geven experts een praktijkgericht overzicht van diverse aspecten van PARP-remming bij verschillende indicaties.

Het expertpanel geeft onder begeleiding van moderator dr. Geert Cirkel een overzicht van de verschillende indicaties, het bijbehorende BRCA-testbeleid en deelt daarnaast ervaringen uit de praktijk.

Zijn er zaken op het gebied van PARP-remming waar u in uw praktijk tegenaan loopt? Tijdens deze live e-learning is er volop ruimte op vragen te stellen.

meer informatie

Live e-learning over melanoom

In een e-learning op 29 april 2021 van 20.30 tot 21.30 uur staat een internationaal expertpanel stil bij de (neo)adjuvante behandeling van het melanoom.

Het panel bespreekt onder meer resultaten van de studies COMBI-AD, CheckMate 238 en KEYNOTE-054, lopende studies naar adjuvante schema’s, patiëntenselectie voor doelgerichte therapie en immuuntherapie, lessen uit de gemetastaseerde setting, data van studies naar neoadjuvante behandeling en de verhouding adjuvante tot neoadjuvante therapie.

Het expertpanel bestaat uit dr. Jan Willem de Groot (Isala), prof. dr. John Haanen (AVL), prof. dr. Axel Hauschild (Universitäts-Hautklinik Kiel), dr. Paul Nathan (Mount Vernon Cancer Centre) en dr. Astrid van der Veldt (Erasmus MC). Deelnemers aan de live e-learning worden in gelegenheid gesteld om vragen te stellen aan het panel.

Dit nascholingsprogramma valt onder de samenwerking tussen de NVMO en MEDtalks.

meer informatie

E-learning CRC: de oudere patiënt

De ontwikkelingen in de behandeling van colorectaal carcinoom (CRC) gaan razendsnel maar het meeste onderzoek richt zich nog steeds op jongere patiënten. Daarom besteedt deze nascholing aandacht aan de oudere patiënt.

Deze nascholing staat bij de recente ontwikkelingen en behandelkwesties op het gebied van de oudere patiënt met CRC. Aan de hand van interactieve casuïstiek bespreken experts een aantal actuele onderwerpen en bieden zij handvatten voor uw klinische praktijk.

Onderwerpen die onder meer ter sprake komen zijn: de mogelijkheden voor de oudere patiënt met CRC en afwegingen bij een oudere leeftijdsgroep.

Dit project valt onder de samenwerkingsovereenkomst tussen de NVMO en MEDtalks. Het programma komt onafhankelijk tot stand en wordt financieel mogelijk gemaakt door Merck en Pierre Fabre.

meer informatie

E-learning: moleculaire diagnostiek

Dankzij snelle ontwikkelingen in de moleculaire diagnostiek kan personalized medicine in de oncologie steeds vaker worden toegepast. Met een e-learning wil de NVMO inspelen op de behoefte aan actuele kennis op dit gebied.

De e-learning biedt handvatten voor de interpretatie van uitslagen van moleculaire diagnostiek bij verschillende vormen van kanker en de vertaling ervan naar de klinische praktijk.

Het eerste deel is gericht op de interpretatie van moleculaire diagnostiek die in de dagelijkse oncologische praktijk wordt gebruikt. Het tweede deel gaat in op de meerwaarde van het inzetten van next generation sequencing, zoals genpanels en whole genome sequencing, naast de standaarddiagnostiek.

De NVMO heeft dit nascholingsprogamma ontwikkeld in samenwerking met MEDtalks en Hartwig Medical Foundation. De e-learning is financieel mogelijk gemaakt door ZonMw, Zilveren Kruis en KWF Kankerbestrijding.

meer informatie