Sneller zoeken in indicatie­tekst add-ongeneesmiddel

De wijze van verkorten van indicatieteksten wordt per 1 januari 2019 aangescherpt.

Dit is door het ministerie van VWS besloten naar aanleiding van feedback uit het veld. Hiermee moet het volgende worden bereikt:

  • Alle teksten behorende bij dezelfde diagnose staan onder elkaar wanneer er een keuze moet worden gemaakt tijdens het voorschrijven; de verkorte tekst begint altijd met het indicatiegebied.
  • Er wordt niet meer gebruikgemaakt van zinnen, maar van begrippen (die worden gescheiden met een komma) die bij elkaar de indicatietekst weergeven.
  • Er wordt gewerkt met afkortingen die zijn afgestemd met de WV.

Door deze nieuwe opzet kan bij het voorschrijven sneller worden gezocht in indicatieteksten van add-ongeneesmiddelen. Het is van belang om de gebruikte afkortingen voor de nieuwe verkorte indicaties in onderstaande Excel-bestand te controleren.

Onjuistheden of onvolledigheden in afkortingen kunnen worden gemeld bij Annette Lamboo via annette@care-together.nl.

 Toelichting nieuwe verkorte teksten add-ongeneesmiddelen
 Verkorte indicaties G-standaard per 1 januari 2019 (bekijk dit bestand op uw desktop of laptop)