Horizonscan Geneesmiddelen gelanceerd

Afgelopen april is de Horizonscan Geneesmiddelen gelanceerd. De website biedt een overzicht van geneesmiddelen die op de Nederlandse markt worden verwacht.

De Horizonscan Geneesmiddelen moet ervoor zorgen dat patiënten, behandelaars, ziekenhuizen, zorgverzekeraars en overheidsorganen vroegtijdig op de hoogte zijn van de geneesmiddelen die op de markt gaan komen en wat de mogelijke effecten hiervan zijn.

Zorgverzekeraars en ziekenhuizen kunnen op basis van deze informatie hun inkoop beter organiseren en behandelaars kunnen beter bepalen wat deze ontwikkelingen betekenen voor het behandelaanbod. Ziekenhuizen en behandelaars kunnen duidelijke afspraken maken over de inzet van deze geneesmiddelen en tijdig anticiperen op de organisatie en de financiering van de zorg.

In het proces van de Horizonscan Geneesmiddelen spelen zeven inhoudelijke werkgroepen een belangrijke rol. Zij signaleren en analyseren de ontwikkelingen van de innovatieve geneesmiddelen op het betreffende domein en schatten de klinische impact van deze nieuwe geneesmiddelen (of uitbreidingen van indicaties) in voor de Nederlandse situatie. Vertegenwoordigers vanuit de medische oncologie in de werkgroep Oncologie en Hematologie zijn internist-oncologen dr. Haiko Bloemendal (NVMO-voorzitter) en dr. Ferry Eskens (NVMO-bestuurslid en voorzitter commissie BOM).


Consensus indicaties medicatie

NVMO-leden kunnen input voor en reacties op de NVMO-consensus indicaties oncologische middelen mailen naar het NVMO-bestuur via bestuur@nvmo.org.

De NVMO-consensus is opgesteld door de afdelingshoofden Medische Oncologie van de academische ziekenhuizen en het Antoni van Leeuwenhoek in samenspraak met de NVMO. Enkele malen per jaar, en vaker als er belangrijke ontwikkelingen zijn, wordt deze consensustekst geactualiseerd. De lijst met oncologische middelen zal jaarlijks worden geactualiseerd. Indien er indicaties ontbreken, dan zal in het komend jaar worden beoordeeld of deze op de lijst komen.

 NVMO-consensustekst indicaties oncologische middelen (april 2016)