Wisseling van de wacht in bestuur NVMO

Per 1 januari 2019 zullen 4 nieuwe leden toetreden tot het NVMO-bestuur.

Dr. Ferry Eskens (Erasmus MC) zal in het bestuur worden opgevolgd door dr. Machteld Wymenga (Medisch Spectrum Twente). Ze neemt vanaf 2019 tevens de voorzittershamer van de commissie BOM van hem over. Verder zal dr. Jan Willem de Groot (Isala) de functie van dr. Franchette van den Berkmortel (Zuyderland MC) in het bestuur overnemen en tevens vanaf 2019 het stokje van haar overnemen als voorzitter van de redactieraad van Medische Oncologie. Hij was al vicevoorzitter van de redactieraad.

Daarnaast neemt dr. Marije Slingerland (LUMC) vanaf 2019 officieel in het NVMO-bestuur de functie van penningmeester over van prof. dr. Carla van Herpen (Radboudumc). De nieuwe penningmeester maakte al vanaf mei 2018 deel uit van het bestuur. Verder wordt dr. Gabe Sonke (Antoni van Leeuwenhoek) in het bestuur opgevolgd door dr. Margot Tesselaar (Antoni van Leeuwenhoek). Het NVMO-bestuur dankt de scheidende bestuursleden voor hun waardevolle inspanningen in de afgelopen jaren en wenst de nieuwe bestuursleden veel succes.


Dr. Ferry Eskens, dr. Franchette van den Berkmortel, dr. Gabe Sonke en prof. dr. Carla van Herpen (v.l.n.r.) nemen afscheid van het NVMO-bestuur. Tijdens de algemene ledenvergadering op 16 november 2018 werden ze in het zonnetje gezet.